Kir Żałobny

Nowe stawki podatku VAT

Od 1 stycznia 2011 r. zmianie uległy stawki podatku VAT. Podstawowy podatek od towarów i usług wzrósł z 22 do 23%. Zmiana ta wpłynęła na wzrost opłat objętych opodatkowaniem, wnoszonych przez mieszkańców do kasy miasta. W grupie tych opłat znalazły się: opłaty z tytułu najmu i dzierżawy gruntu oraz wieczystego użytkowania ustanowionych po 1 maja 2004 r.

- W tej chwili informujemy jeszcze naszych najemców i dzierżawców o zmieniających się stawkach podatku VAT. Chcę również wyjaśnić, że podwyżce ulega tylko stawka podatku, który w całości odprowadzany jest do budżetu Państwa i miasto nie czerpie z tego tytułu żadnych profitów. Ponadto chcę uspokoić naszych mieszkańców, że pozostałe opłaty uiszczane w kasie urzędu, m.in. dotyczące spraw komunikacyjnych, nie ulegają zmianie – mówi Michał Pierończyk, zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter