Header decorative image
Kir Żałobny

Nowe stawki podatków uchwalone

Nowe stawki podatków uchwalone

W poniedziałek 28 listopada radni dokończyli obrady XVII sesji Rady Miasta.  Przypomnijmy, że w czasie debaty nad projektem uchwały określającej wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 zarządzona została przerwa do 28 listopada do godz. 16:00.

Ostatecznie radni zdecydowali, że nowe stawki podatku od nieruchomości powiększone zostaną jedynie o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych ustalony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 4,2%. Tym samym  mieszkańcy w przyszłym roku w zależności od rodzaju gruntu i budynku zapłacą za 1 m² od kilku do kilkudziesięciu groszy mniej niż to zakładał pierwotny projekt uchwały.
W ten sposób stawka podatku od nieruchomości za 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w przyszłym roku wynosić będzie 0,64 zł. W przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej stawka za 1 m² została ustalona na poziomie 21,15 zł. Natomiast za 1m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zapłacimy 0,79 zł.
W dalszej części sesji radni ustalili nowe stawki podatku od środków transportowych, które obowiązywać będą w 2012 roku.
Ponadto radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały określający opłatę za posiadanie psa. Opłata została określona na poziomie 57 zł. i będzie płatna w terminie do 31 marca każdego roku. Opłatę będzie można uiszczać w siedzibie Urzędu Miasta oraz w administracjach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”, Spółki Mieszkaniowej „Śląsk” Sp. z o.o., Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza”,  Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” oraz w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej.
Zwolnione z podatku od psa będą:
- osoby, które nabędą psa ze schroniska dla zwierząt w Rudzie Śląskiej,
- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania jednego psa,
 - osoby niepełnosprawne z tytułu posiadania psa asystującego,
 - osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa,
 - podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter