Header decorative image
Kir Żałobny

Nowe Rady Społeczne Przychodni Rejonowych SPZOZ, zasady nazewnictwa ulic

Nowe Rady Społeczne Przychodni Rejonowych SPZOZ, zasady nazewnictwa ulic

29 września po raz 15. w tej kadencji obradowała Rada Miasta Ruda Śląska.

W pierwszej części sesji zgromadzeni na sali wysłuchali sprawozdania z działalności Młodzieżowej Rady Miasta, która zakończyła swoją kadencję oraz sprawozdań z realizacji „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 dla miasta Ruda Śląska” za lata 2009-2010 i „Powiatowego programu usuwania azbestu na terenie miasta Ruda Śląska” w latach 2008-2010.
Podczas obrad radni przegłosowali zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta. Powołali także Radę Muzeum przy Muzeum Miejskim.

W dalszej części radni podjęli uchwały odwołujące Rady Społeczne Przychodni Rejonowych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, które kończą swoją czteroletnią kadencję. W ich miejsce zostały powołane nowe rady, wyznaczone zostały również terminy pierwszych ich posiedzeń.
Ponadto radni podjęli uchwałę określającą zasady nadawania nazw ulicom, placom i innym obiektom miejskim.
Radni nadali także tytuł „Zasłużony dla miasta Ruda Śląska” Bernardowi Miś, wieloletniemu zawodnikowi sekcji koszykówki K.S. „Pogoń” Ruda Śląska.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter