Header decorative image
Kir Żałobny

Nowe radiowozy dla rudzkiej policji

Nowe radiowozy dla rudzkiej policji

Cztery nowe oznakowane radiowozy trafiły do rudzkiej policji. Trzy samochody zostały przekazane bezpośrednio do komisariatów, a jeden do „drogówki”. Połowa pieniędzy na zakup aut pochodziła z miejskiego budżetu. Władze Rudy Śląskiej przeznaczyły na ten cel 130 tys. zł.

- Bezpieczeństwo mieszkańców to dla nas kluczowa kwestia, dlatego środki finansowe przeznaczamy nie tylko na samorządową straż miejską, ale również na wsparcie służb państwowych, przede wszystkim policji – podkreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Mam nadzieję, że dzięki dofinansowanym przez nas radiowozom rudzianie poczują się jeszcze bezpieczniej - dodaje.

- Jestem wdzięczny lokalnemu samorządowi za tak cenne wsparcie, jakim było przekazanie 130 tys. złotych na zakup tych pojazdów – mówi  mł. insp. Grzegorz Strzęciwilk, Komendant Miejski Policji w Rudzie Śląskiej. – Policja powinna być stale modernizowania oraz odpowiednio doposażana. Nowe radiowozy to bardzo ważne narzędzie w codziennej służbie policjantów, dzięki któremu szybkość i sprawność w działaniu naszej formacji przełoży się na efektywność i pomoc społeczeństwu - podkreśla.

- Komisariaty, które otrzymają zakupione radiowozy, w codziennej służbie będą miały możliwość poprawienia swojej mobilności, co z całą pewnością będzie miało przełożenie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta – mówi komendant rudzkiej policji. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego jeden radiowóz dedykowany został policjantom „drogówki”. Łączna liczba radiowozów w dyspozycji policji w Rudzie Śląskiej wynosi 48.

Dofinansowanie zakupu policyjnych radiowozów jest jednym z założeń Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Obywateli miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 2019, przyjętego w listopadzie ubiegłego roku. W sumie dofinansowanych ma zostać 16 samochodów – po 4 każdego roku.

W tym roku miasto za 200 tys. zł zakupiło również trzy samochody dla straży miejskiej. Na wsparcie policji Ruda Śląska przeznaczyła w 2016 r. ponad 286 tys. zł. Oprócz 130 tys. zł dofinansowania na zakup radiowozów, środki te obejmują 100 tys. zł na dodatkowe patrole na terenie miasta oraz pieniądze na zakup sprzętu i nagrody dla wyróżniających się policjantów. Dodatkowo miasto przekazało 20 tys. zł Szkole Policji na organizację służb patrolowych i dofinansowanie zakupu radiowozu. Środkami z budżetu miasta wspierane są też inne służby mundurowe. 225 tys. zł zarezerwowano dla Państwowej Straży Pożarnej, a 60 tys. zł – dla Straży Granicznej, która ma w Rudzie Śląskiej swoją placówkę.

Z policyjnych statystyk za ostatnie lata wynika, że w Rudzie Śląskiej spada liczba przestępstw i rośnie ich wykrywalność. W ubiegłym roku rudzka policja wszczęła 3545 postępowań przygotowawczych, o 363 mniej niż w 2014 r. Tendencja spadkowa utrzymuje się w ostatnich latach. Dla przykładu w 2011 roku postępowań było 5739. Jednocześnie wzrósł wskaźnik wykrywalności przestępstw – z 61,7% w 2014 roku do 64,1% w roku 2015. Wzrost dotyczył także liczby funkcjonariuszy patrolujących miasto. W skali 2015 roku zrealizowano 17 491 służb patrolowych, przy 12 667 służbach w 2014 r. Przeprowadzono także 477 patroli dodatkowych oraz 263 patrole ze słuchaczami Szkoły Policji w Katowicach.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter