Header decorative image
Kir Żałobny

Nowe oblicze Ficinusa

Nowe oblicze Ficinusa

Ruszył przetarg na renowację jednego z domów na zabytkowym osiedlu robotniczym Ficinus przy ul. Kubiny w Rudzie Śląskiej – Wirku. Cały kompleks wpisany jest na Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Po modernizacji w obiekcie ma funkcjonować biblioteka, ekspozycja muzealna, punkt informacyjny oraz sala animacyjna. Na renowację zabytkowego domu władze Rudy Śląskiej pozyskały unijną dotację w kwocie 1,5 mln zł.

- Stawiamy na nasze dziedzictwo kulturowe i historyczne. Renowacja tego domu to krok do tego, żeby kolonia robotnicza Ficinus spełniała wszystkie wymagania stawiane obiektom na Szlaku Zabytków Techniki. Ponadto będzie można przekonać się, jak dawniej mieszkało się na jednym z najstarszych osiedli tego typu w regionie, bowiem powstanie tam m.in. ekspozycja w postaci dawnego mieszkania robotniczego - podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Budynek przy ul. Kubiny 24 to jedyny zabytkowy dom na osiedlu Ficinus, który obecnie należy do miasta. Pozostałe budynki znajdują się w rękach prywatnych. – Odbudowa domku to odpowiedzialne zadanie. Obiekt objęty jest ochroną konserwatorską, dlatego wykonawca powinien mieć doświadczenie w renowacji historycznych budynków – zaznacza Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta.

Prace budowlane polegać będą na odtworzeniu pierwotnych elewacji zewnętrznych oraz detali architektonicznych wnętrza charakterystycznych dla tej zabudowy. – Obiekt zostanie poddany odbudowie z wykorzystaniem historycznych materiałów. Odtworzona zostanie m.in. charakterystyczna okładzina z piaskowca – wyjaśnia Marta Lip–Kornatka z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej.

Na parterze budynku powstanie punkt informacji turystycznej wraz z salką animacyjną, zapleczem socjalnym i toaletami, w tym dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze zlokalizowana będzie stała ekspozycja w postaci dawnego mieszkania muzealnego oraz ekspozycja bezpośrednio nawiązująca do historii miejsca. W tym budynku odbywać się będą wystawy tematyczne, spotkania i imprezy o charakterze regionalnym. W drugiej linii zabudowy przewidziano parterowy budynek z przeznaczeniem na  filię  biblioteki miejskiej wraz z pomieszczeniem socjalnym i toaletą.

Łączny przewidywany koszt renowacji obliczono na ponad 2,8 mln zł, z czego prawie 1,5 mln zł będzie pochodzić z dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. – Czas, który chcemy dać wykonawcy na realizację inwestycji, to 11 miesięcy od daty przekazania placu budowy – mówi Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji.

Dofinansowanie do odbudowy domku na Ficinusie władze miasta pozyskały na początku marca. W rozstrzygniętym wtedy konkursie wśród 38 projektów do dofinansowania wybrano w sumie trzy zadania z Rudy Śląskiej. Oprócz wspomnianej inwestycji dotacja unijna przypadła projektowi Stacja Biblioteka, czyli rewitalizacji budynku zabytkowego dworca w dzielnicy Chebzie, gdzie nowe lokum znajdzie główna siedziba miejskiej biblioteki wraz z wypożyczalnią i czytelnią. Powstanie tu też kawiarnia, a na zewnątrz „bibliogród” oraz parking na kilkadziesiąt pojazdów. Zachowana zostanie też główna funkcja dworca związana z obsługą pasażerów. Na realizację tej inwestycji miasto przeznaczy ponad 8 mln zł, z czego 6,5 mln pochodzić będzie z dotacji unijnej, a ponad 760 tys. zł ze środków budżetu państwa. Prace przy tej inwestycji trwają od ubiegłego roku i zakończą jesienią. Kolejny obiekt, który znalazł się na liście dofinansowanych inwestycji, to Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej. Modernizację i renowację zabytkowego budynku Muzeum oszacowano na ponad 4 mln 800 tys. zł. Prawie 4 mln zł pokryje unijne dofinansowanie. Po remoncie placówka będzie miała do dyspozycji ok. 1430 m2, z czego ok. 900 m2 przestrzeni wystawienniczej. Również  w przypadku tej inwestycji trwają prace budowlane. Całość inwestycji ma być gotowa do końca 2019 r.

Przypomnijmy, że w 2017 r. Ruda Śląska znalazła się na drugim miejscu w kraju w rankingu pozyskiwania środków unijnych wśród miast na prawach powiatu, który opracowywany jest przez dziennik „Rzeczpospolita”. Jest to najbardziej prestiżowa klasyfikacja tego typu w Polsce. W ostatniej edycji tego zestawienia miasto awansowało o 15 pozycji, a w ciągu dwóch lat aż o 46 miejsc.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter