Header decorative image
Kir Żałobny

Nowe możliwości dla rudzkich przedsiębiorców

Nowe możliwości dla rudzkich przedsiębiorców

Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która w życie weszła w maju br., wprowadziła  nowe formy wsparcia przedsiębiorców współpracujących z Urzędami Pracy. – Rudzki Urząd Pracy jest bardzo zainteresowany zacieśnianiem współpracy z przedsiębiorcami, korzystamy też z wszelkich możliwych sposobów wsparcia ich starań dla zatrudniania nowych pracowników – mówi Beata Płaczek, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej.

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej korzysta z możliwości zaoferowania pracodawcom nowych form pomocy, pozyskując środki finansowe na realizację m.in. bonów zatrudnieniowych oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne. Bon zatrudnieniowy daje pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek ubezpieczenia społecznego, w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia.  Refundacja wynagrodzenia oraz składek przysługuje pracodawcy na okres 12 miesięcy, jednak po upływie tego okresu pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudniania pracownika przez okres kolejnych 6 miesięcy.

W przypadku refundacji składki ubezpieczenia społecznego, rudzki Urząd Pracy na podstawie umowy zawartej  z pracodawcą ma  możliwość zrefundowania  kosztów poniesienia ww. składki. Refundacja obejmuje osoby do 30 roku życia, podejmujące pracę po raz pierwszy, zatrudniane na podstawie skierowania z Urzędu Pracy.  Zwrot kosztów ubezpieczenia przysługuje na okres do 12 miesięcy, w kwocie określonej w umowie podpisywanej z Urzędem, jednak nie wyższej niż połowa minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę. Po opływie okresu refundacji określonego w umowie, pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudniania skierowanej osoby bezrobotnej przez okres kolejnych 6 miesięcy.

- Wszystkich przedsiębiorców, chcących zatrudnić nowego pracownika, zachęcamy do zapoznania się z ofertą rudzkiego Urzędu Pracy, która niewątpliwie pozwoli znacząco ograniczyć koszty związane z przyjęciem do pracy nowej osoby – podkreśla Beata Płaczek. - Zapraszam do jak najszybszego kontaktu z pracownikiem tutejszego Urzędu Pracy dostępnym pod numerem telefonu: 32 771 59 11.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter