Header decorative image
Kir Żałobny

Nowe kwalifikacje - nowe możliwości

Nowe kwalifikacje - nowe możliwości

„Nowe kwalifikacje - nowe możliwości!” to projekt skierowany do osób, które straciły pracę lub są zagrożone zwolnieniem, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji umożliwiających kontynuację lub podjęcie zatrudnienia (w tym samozatrudnienie) osób powyżej 30. roku życia z obszaru woj. śląskiego, będących pracownikami, którzy są zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zwolnieni z przyczyn dot. zakładu pracy (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu), ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jedn. org. spółek węglowych z terenu woj. śląskiego oraz przeds. z terenu woj. śląskiego z nimi kooperujących oraz osób odchodzących z rolnictwa.

Realizacja projektu: 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r.

Projekt jest dostępny także dla osób powyżej 50. roku życia, o niskich kwalifikacjach oraz osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu zapewnione zostanie:

 • pomoc doradcy zawodowego,
 • pomoc psychologa,
 • wsparcie job- coachinga,
 • szkolenia zawodowe/ IT/ miękkie,
 • stypendium szkoleniowe,
 • ubezpieczenie na czas szkolenia,
 • catering oraz zwrot kosztów dojazdu (tylko w przypadku zajęć stacjonarnych),
 • bezpłatne podejście do egzaminów,
 • zaświadczenia oraz certyfikaty po pozytywnym wyniku egzaminu,
 • pomoc pośrednika pracy w znalezieniu miejsca zatrudnienia/ płatnego stażu,
 • dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej w wysokości 23050 zł oraz wsparcie pomostowe przez rok: 2600 zł x 12 miesięcy (31200 zł)

Do projektu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie poniższe kryteria:

 • osoba powyżej 30. roku życia (od dnia 30. urodzin),
 • mieszkająca na terenie województwa śląskiego,
 • zwolniona (6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu), zagrożona zwolnieniem lub przewidziana do zwolnienia z przyczyn zakładu pracy, odchodząca z rolnictwa

Kontakt dla osób zainteresowanych:

Projekt: „Nowe kwalifikacje- nowe możliwości!” tel. 570-166-075, e-mail: projekt@nowe-kwalifikacje.pl lub osobiście w Punkcie Informacyjnym przy ul. Mariackiej 1/22 w Katowicach.

Dofinansowanie z Eropejskiego Funduszu Społecznego: Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.4.Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), 7.4.2. Outplacement – konkurs.

Więcej informacji na stronie projektu "Nowe kwalifikacje - nowe możliwości!".

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter