Kir Żałobny

Nowe firmy ze Śląskiego Inkubatora

Nowe firmy ze Śląskiego Inkubatora

Już 161 osób w ostatnich 2 latach stało się przedsiębiorcami dzięki trzem projektom, realizowanym przez Śląski Inkubator Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej. Dofinansowane ze środków unijnych przedsięwzięcia dotyczą m.in. łagodzenia skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw w regionie oraz przeciwdziałania skutkom pandemii.

- Od początku istnienia, czyli od 2004 r., wspieramy osoby, które myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej. Dotyczy to osób fizycznych zainteresowanych założeniem przedsiębiorstwa, ale także już istniejących podmiotów gospodarczych, w tym przede wszystkim mikro i małych przedsiębiorstw – podkreśla Joanna Sochacka, prezes Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. - Codziennie otrzymujemy zapytania na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację marzeń o otwarciu czy rozwoju własnej firmy. Staramy się pozyskać m.in. finansowanie unijne, aby kompleksowo wspierać osoby, które się do nas zgłaszają – dodaje.

Projekt „Szansa na (samo)zatrudnienie” ma na celu złagodzenie skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw w regionie. Wsparciem zostali objęci pracownicy z województwa śląskiego, zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zwolnieni z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Uczestnicy musieli wybrać między dwoma ścieżkami – dotacyjną i szkoleniową. Pierwsza obejmuje przyznanie środków finansowych na rozwój działalności w wysokości 23 050 zł, wsparcie pomostowe w wysokości minimalnego wynagrodzenia krajowego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, wsparcie doradcy zawodowego i psychologa, szkolenia na etapie poprzedzającym założenie firmy, ubezpieczenie NNW na czas szkoleń czy zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i opieki nad dzieckiem w ich czasie. Druga ścieżka ma w zakresie wsparcie doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy, warsztaty aktywizacyjne, szkolenia zawodowe wybrane przez uczestnika, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i opieki nad dzieckiem na czas szkoleń, ubezpieczenie NNW na czas szkoleń oraz stypendium szkoleniowe.

- W ramach projektu powstały 23 nowe firmy, w tym 2 w Rudzie Śląskiej. Ze ścieżki szkoleniowej skorzystało 7 osób, które dzięki temu utrzymały dotychczasowe zatrudnienie lub znalazły nowe - informuje Joanna Sochacka. Najczęściej podejmowano działalność z zakresu fryzjerstwa, nieruchomości i sprzedaży przez Internet. Z oryginalnych pomysłów na biznes można wymienić np. szkolenia i podcasty dotyczące wspinaczek, agencję celną czy wynajem i transport rowerów elektrycznych. Szkolenia z kolei dotyczyły programowania, języka angielskiego, prawa jazdy kategorii C i C+E, obsługi maszyn do robót ziemnych, budowalnych i drogowych, kosmetologii, księgowości oraz obsługi magazynu i wózka widłowego.

Celem projektu „Dotacja na start w biznesie” jest stymulowanie powstawania nowych firm zakładanych osoby z subregionu centralnego województwa śląskiego powyżej 30. roku życia, pozostające bez zatrudnienia, zatrudnione na umowach krótkoterminowych, cywilno-prawnych, ubogich pracujących oraz imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa w okresie od 01.09.2020 r. do 30.06.2023 r.

Bierze w nim udział 78 osób. Najczęściej powstawały firmy szkoleniowo-doradcze oraz budowalno-remontowe, w następnej kolejności znalazły się salony kosmetyczne, sprzedaż przez Internet, produkcja i renowacja mebli, warsztaty/korepetycje dla dzieci, fotografia i agencje reklamowe. Z ciekawszych pomysłów można wyróżnić produkcję i sprzedaż autorskiego podręcznika do nauki języka angielskiego, upowszechnianie pszczelarstwa, komponowanie muzyki czy edukacja somelierska. 6 nowych firm powstało w Rudzie Śląskiej.

Tutaj również pomoc obejmuje przyznanie środków finansowych na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej w wysokości 23 050 zł oraz finansowe wsparcie pomostowe przez okres od 6 do 12 miesięcy, a także szkolenia na etapie poprzedzającym założenie firmy, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i opieki nad dzieckiem w ich czasie, ubezpieczenie NNW na czas trwania szkoleń i pomoc przy wypełnianiu biznesplanu. – Dodatkowo poza projektem i wymaganym okresem utrzymania działalności gospodarczej, uczestnicy projektu mogą liczyć na wsparcie Inkubatora w dalszym ich rozwoju, w tym pozyskiwaniu środków na dalszy rozwój ich działalności – mówi Joanna Sochacka.

Trzeci projekt – „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą - bis” - skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat z subregionu centralnego województwa śląskiego, pozostających bez zatrudnienia, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami COVID-19 w okresie od 01.07.2021 do 30.06.2023.

Uczestnikom zapewniono dotacje na założenie działalności gospodarczej w wysokości 23 050 zł, wsparcie pomostowe w wysokości 2600 zł przez pierwsze 6 miesięcy, pomoc przy tworzeniu biznesplanu, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i opieki nad dzieckiem w ich czasie, ubezpieczenie NNW na czas trwania szkoleń oraz ubezpieczenie zdrowotne.

W projekcie bierze udział 60 osób, które najchętniej zakładały działalność z zakresu branży beauty, budowlano–remontowej, IT, fizjoterapii, szkoleń, fotografii i sprzedaży przez Internet. Z ciekawszych pomysłów można wspomnieć o konserwacji dzieł sztuki, street art czy turniejach tanecznych. 10 nowych firm powstało w Rudzie Śląskiej.

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości jest spółką należącą do miasta Ruda Śląska. Jego misją jest tworzenie sprzyjających warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw. Inkubator zapewnia im wsparcie infrastrukturalne, marketingowe, szkoleniowe oraz efektywną współpracę z otoczeniem na rzecz wzrostu gospodarczego.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter