Kir Żałobny

Nowe firmy powstają dzięki rudzkim projektom

Nowe firmy powstają dzięki rudzkim projektom

Ponad 140 nowych firm powstanie w województwie śląskim dzięki wsparciu Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, działającego w Rudzie Śląskiej. Na „rozkręcenie” własnego interesu świeżo upieczeni przedsiębiorcy otrzymają ponad 20 tys. zł oraz wsparcie pomostowe na bieżące opłaty w wysokości blisko 2 tys. zł miesięcznie. To ostatnie będzie przysługiwało maksymalnie przez rok. Z pomocą Inkubatora z początkiem tego roku powstaną 64 firmy. 80 zostało już założonych w zeszłym roku. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podjął Zarząd Województwa Śląskiego.

- Te działania najlepiej pokazują, że nie bez powodu nasz Inkubator ma od kilku lat w nazwie „śląski”, a nie tylko „rudzki” – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Regionalny zakres działalności jest szczególnie ważny w kontekście funkcjonującej od tego roku Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii – dodaje.

- Nasze projekty pozwalają wesprzeć osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, chcące założyć działalność gospodarczą. Uczestnicy otrzymują dotację na otwarcie firmy, wsparcie pomostowe oraz wsparcie szkoleniowo–doradcze, tak aby założone działalności miały szansę stać się stabilnym źródłem przychodów – informuje Joanna Sochacka, prezes Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Inkubator otrzymał dofinansowanie na realizację trzech projektów. Pierwszy - „Załóż biznes po pięćdziesiątce” - dedykowany był osobom powyżej 50. roku życia i pozwolił na utworzenie 30 nowych firm na terenie województwa śląskiego. Uczestnikom przyznano dotację na otwarcie działalności w wysokości 23 tys. zł oraz wsparcie pomostowe przez maksymalnie 12 miesięcy w wysokości 1850 zł na bieżące opłaty typu ZUS, czynsz, itp. Drugi projekt - „Nowy start - otwieram firmę!” – przeznaczony był dla osób powyżej 29. roku życia i pozwolił na utworzenie 50 nowych firm. Również w tym przypadku uczestnikom przyznano dotację na otwarcie działalności w wysokości 23 tys. zł oraz wsparcie pomostowe przez maksymalnie 12 miesięcy w wysokości 1850 zł na bieżące opłaty. Oba projekty realizowane są w ramach osi priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

- Ruszamy właśnie z kolejnym projektem - „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą”. Skierowany jest on do osób poniżej 30. roku życia, które planują założyć własną działalność gospodarczą. W rezultacie powstaną kolejne 64 firmy – zapowiada Joanna Sochacka. Uczestnicy tego projektu otrzymają dotacje na założenie działalności gospodarczej w wysokości 24 tys. zł oraz wsparcie pomostowe w wysokości 1750 zł przez pierwsze 6 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy. Projekt będzie realizowany w ramach osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się o godz. 8.00 19 lutego br., a zakończy o godz. 15.00 26 lutego br. Szczegóły można znaleźć na stronie inkubatorsl.pl.

Na terenie Rudy Śląskiej funkcjonuje 6 firm założonych w ramach projektu „Załóż biznes po pięćdziesiątce” i 2 założone w ramach projektu „Nowy start - otwieram firmę!”. Ich oferta dotyczy różnych dziedzin: usług remontowo – budowlanych, aranżacji wnętrz, szkoleń i doradztwa, usług kurierskich, gastronomii, handlu odzieżą, serwisu klimatyzacji czy usług informatycznych.

Jednym z rudzkich uczestników projektu „Nowy start - otwieram firmę!” jest Daniel Paluch, który docelowo planuje uruchomić kilka marek pod szyldem DP Profi. Pierwsza, już funkcjonująca, oferuje wykonywanie i projektowanie instalacji elektrycznych, alarmowych, przeciwpożarowych, monitoringów, systemów kontroli dostępu i czasu pracy oraz montaż systemów automatyki domowej. Kolejne obszary działalności mają dotyczyć wykonywania serwisów i aplikacji internetowych, aplikacji na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne, a także outsourcingu informatycznego. – Kluczowe było wsparcie finansowe w ramach projektu, bez którego nie mógłbym działać w takim zakresie. Pozostałyby mi małe zlecenia, a teraz mogę współpracować z dużymi firmami – mówi Daniel Paluch. – Z kolei szkolenia rozjaśniły mi wiele spraw i zwróciły uwagę na praktyczne kwestie, z którymi mam teraz do czynienia – dodaje.

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości jest spółką należącą do miasta Ruda Śląska. Jego misją jest tworzenie sprzyjających warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw, przede wszystkim tych o innowacyjnym charakterze. Inkubator zapewnia im wsparcie infrastrukturalne, marketingowe, szkoleniowe oraz efektywną współpracę z otoczeniem na rzecz wzrostu gospodarczego. Od 2012 roku przy Inkubatorze działa Śląski Klaster ICT i Multimediów Hub Club, który powstał dzięki wsparciu z funduszy unijnych. Grupa aktywnie działa na arenie regionalnej i międzynarodowej. Klaster skupia kilkanaście firm nie tylko ze Śląska, Śląski Inkubator Przedsiębiorczości oraz trzy śląskie uczelnie - Uniwersytet Śląski, Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Politechnikę Śląską w Gliwicach. Przedsięwzięcie ma na szczególnym względzie m.in. umacnianie marki przedsiębiorców IT, budowanie sieci kooperacji uczestników, rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii, generowanie innowacyjnych pomysłów, organizowanie wspólnych działań promocyjnych.

- Jako Klaster przygotowujemy się właśnie do wyjazdu do Hanoweru na Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Technologii Przemysłowych Hannover Messe, które odbędą się w dniach 23 – 27 kwietnia br. – mówi Alina Sabuda, menadżer Śląskiego Klastra ICT i Multimediów. Targi w Hanowerze należą do największych i najważniejszych na świecie imprez przemysłowych, podczas których promowane są nowe idee i nowinki branżowe. Towarzyszy im międzynarodowa wystawa innowacyjnych produktów i usług dla przemysłu. W ubiegłym roku targi odwiedziło ponad 200 tys. zwiedzających, w tym 70 tys. gości z zagranicy. Swoje oferty przedstawiło ponad 5 tys. wystawców z 70 krajów.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter