Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Nowe domy, nowe drogi

Nowe domy, nowe drogi

Ruda Śląska wybuduje drogi dojazdowe do nieruchomości przy ul. Akacjowej i Leszczynowej. To działki przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne, które w ostatnim czasie znalazły właścicieli. Inwestycja będzie kosztowała ponad 1,8 mln zł. W ramach robót powstaną tam nie tylko jezdnie, ale też kanalizacja deszczowa i oświetlenie. - Nasze miasto jest chętnie wybierane przez osoby planujące budowę domu, od 2017 roku wydaliśmy już pozwolenia na budowę około 800 domów jednorodzinnych. Stąd też potrzeba rozbudowy sieci rudzkich dróg – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Teren inwestycji przy ul. Akacjowej w dzielnicy Godula to w części droga gruntowa, a w części nieużytki. - Powstanie tam nawierzchnia z kostki betonowej o szerokości 5 m wraz z wjazdami do posesji, oświetlenie składające się z 13 słupów z oprawami typu LED, a także kanalizacja ze zbiornikiem retencyjno – przelewowym – wylicza Tomasz Jabłoński z Wydziału Dróg i Mostów UM. Ulica Leszczynowa sąsiaduje z Akacjową. - Tutaj również powstanie nawierzchnia z kostki betonowej, oświetlenie będzie się składać z 4 słupów z oprawami LED, a sieć kanalizacji deszczowej będzie doprowadzona do wspomnianego zbiornika przy ul. Akacjowej – mówi Tomasz Jabłoński. Inwestycja będzie kosztować ponad 1,8 mln zł. Wykonawca przystąpi do jej realizacji po zakończeniu prowadzonych w tym rejonie prac związanych z kanalizacją sanitarną. Zadanie powinno się zakończyć w drugiej połowie przyszłego roku.

Jeszcze w tym roku ma się natomiast zakończyć trwająca od kilku miesięcy przebudowa gruntowej ul. Kossaka w dzielnicy Bielszowice. Przebudowane zostanie ok. 160 m drogi. W ramach zadania powstanie nowa nawierzchnia jezdni o szerokości 5 m wraz z obustronnym chodnikiem. Wybudowana zostanie też kanalizacja deszczowa i sanitarna, z równoczesną likwidacją istniejącego odcinka kanału ogólnospławnego w tej ulicy. Zainstalowanych zostanie także 6 nowych słupów z oświetleniem LED-owym ulicy. Wartość zadania to blisko milion złotych.

W budżecie miasta w 2019 roku na inwestycje zarezerwowano prawie 140 mln zł, w tym prawie 56,7 mln zł na zadania drogowe. Najważniejszą inwestycją w tym zakresie jest budowa odcinka trasy N-S od ul. Kokota do zjazdu z autostrady A4, na realizację której toczy się obecnie postępowanie przetargowe.

Kolejnym dużym zadaniem jest rozpoczęta w lipcu ubiegłego roku przebudowa ul. Piastowskiej w dzielnicy Ruda. Inwestycja ma kosztować ponad 27 mln zł, z czego 18,3 mln zł zarezerwowano w tegorocznym budżecie. Zakres prac obejmuje odcinek prawie 2 kilometrów, wymianę nawierzchni, budowę nowego mostu nad rzeką Bytomką, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i postojowych, oświetlenia LED oraz zbiorników retencyjnych, wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowę sieci wodociągowej, gazowej i teletechnicznej oraz linii energetyczna, a także likwidację torowiska po dawnej linii tramwajowej nr 18.

Na zrealizowaną już część inwestycji, która dotyczyła budowy nowego mostu nad Bytomką, Ruda Śląska otrzymała dofinansowanie z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z puli Metropolitalnego Funduszu Solidarności w kwocie 1,8 mln zł. Obecnie główne prace prowadzone są na  odcinku ul. Piastowskiej od skrzyżowania z ul. Matejki do wiaduktu kolejowego. - Wystąpiły tam trudne warunki gruntowe wraz z wodami gruntowymi. W tej sytuacji wykonawca zmuszony jest do prowadzenia robót w systemie ciągłym przez 24 godziny na dobę. Taki tryb pracy planuje w dniach 13 – 18 sierpnia. Za występujące z tego powodu utrudnienia przepraszamy – mówi Mariusz Pol z  Wydziału Dróg i Mostów UM.

Objazd wspomnianego odcinka poprowadzony jest ulicami Sprusa, Ogrodową, Gierałtowskiego, Skłodowskiej-Curie i Bujoczka, a w drugą stronę ulicami Starowiejską, Skłodowskiej-Curie, Gierałtowskiego, Ogrodową i Sprusa. Nadal obowiązuje wprowadzona w czerwcu br. organizacja ruchu na odcinku od ul. Orzegowskiej do ul. Matejki, gdzie ul. Piastowska jest jednokierunkowa z kierunkiem jazdy w stronę Rudy. Natomiast ul. Matejki od ul. Piastowskiej do ul. Orzegowskiej jest jednokierunkowa z kierunkiem jazdy w stronę Orzegowa.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter