Header decorative image
Kir Żałobny

Nowe ceny wody i ścieków

Nowe ceny wody i ścieków

Zgodnie taryfą zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, od 5 października br. w Rudzie Śląskiej cena za 1 m³ dostarczanej wody wyniesie 5,76 zł, a za 1 m³ odprowadzanych ścieków - 9,88 zł. Opłaty abonamentowe pozostają na tym samym, niezmienionym poziomie przez cały okres obowiązywania taryfy, który obejmuje lata 2019-2022.

- W latach 2015–2018 opłata za wodę i ścieki była praktycznie niezmienna. W tym okresie zwiększyła się tylko o 1 grosz. Przyjęta w 2019 roku trzyletnia taryfa musiała uwzględniać wzrost kosztów materiałów i usług, wynagrodzeń, a także energii elektrycznej i gazu – przypomina Grzegorz Rybka, prezes PWiK Sp. z o.o.

W przypadku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej jednym z najważniejszych czynników decydującym o wysokości taryfy jest stawka zakupu wody od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Kolejne pozycje, które mają wpływ na taryfę, to: koszt utrzymania infrastruktury, wynagrodzenia pracowników przedsiębiorstwa, zakup materiałów eksploatacyjnych, a także zakup energii czy usług związanych z zagospodarowaniem odpadów.

Zgodnie z zatwierdzoną dwa lata temu taryfą rudzianie od 5 października 2021 r. do 4 października 2022 r. za wodę i ścieki będą płacić łącznie 15,64 zł brutto. W kwocie tej cena 1 m³ wody wyniesie 5,76 zł (do tej pory 5,63 zł), a 1 m³ odprowadzanych ścieków 9,88 zł (do tej pory 9,59 zł).

Wysokość poszczególnych opłat abonamentowych została ustalona na cały okres obowiązywania taryfy. Dla osób posiadających tylko wodomierz główny i rozliczających się na podstawie faktury papierowej wynosi 5,24 zł brutto. Z kolei osoby, które mają zamontowane dwa liczniki – główny i podlicznik na ogród – płacą 6,37 zł brutto. Opłata abonamentowa dla klientów, którzy rozliczają się z PWiK drogą elektroniczną, wynosi 3,30 zł brutto w przypadku posiadania jednego wodomierza, a w przypadku posiadania wodomierza głównego i podlicznika na ogród – 4,44 zł brutto.

Obecna taryfa, opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, została zatwierdzona przez regulatora tych cen - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a dokładniej Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (w przypadku Rudy Śląskiej z siedzibą w Gliwicach).

Przypomnijmy, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji realizuje budowę i modernizację blisko 32 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej za prawie 30 mln zł. Inwestycje te zostały zapisane w przyjętym przez Radę Miasta „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018– 2021”. Inwestycje są realizowane ze środków własnych przedsiębiorstwa, m.in. z wypracowanych zysków oraz ze środków zewnętrznych z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Obecnie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej dostarcza wodę poprzez sieć wodociągową o długości 449,4 km, natomiast do odbioru ścieków służy mu sieć kanalizacyjna o długości 335,3 km. PWiK eksploatuje 6 pompowni wody, 51 przepompowni ścieków oraz 3 mechaniczno–biologiczne oczyszczalnie ścieków: „Halemba-Centrum”, „Barbara” i „Orzegów”.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter