Kir Żałobny

Nowa taryfa za wodę i ścieki

Nowa taryfa za wodę i ścieki

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zatwierdził nową trzyletnią taryfę Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej, która będzie obowiązywać od 11 lutego br.

- Konieczność skrócenia czasu obowiązywania obecnej taryfy związana jest ze wzrostem ceny hurtowego zakupu wody od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach oraz zwiększeniem kosztów zakupu paliwa gazowego – informuje Maciej Lesiak, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Wniosek o zmianę taryfy został złożony jeszcze w październiku 2022 r.

Od 1 stycznia 2023 r. cena netto hurtowego zakupu wody od GPW S.A. wzrosła o 32%. Natomiast wzrost ceny gazu od tego samego dnia wyniósł aż 501%. Wobec tak znaczącego wzrostu kosztów Wody Polskie jako organ regulacyjny wydały 2 lutego br. decyzję o zatwierdzeniu nowej taryfy. Zgodnie z oczekiwaniami Wód Polskich podwyżka uwzględnia tylko te dwie składowe, trzeba jednak pamiętać, że PWiK musi mierzyć się również ze wzrostem innych kosztów przy kilkunastoprocentowej inflacji. Drożeją m.in. usługi odbioru osadów ściekowych czy materiały eksploatacyjne wykorzystywane w procesie oczyszczania ścieków.

Nowa taryfa, która zacznie obowiązywać od 11 lutego br., została podzielona na trzy okresy. Od 11 lutego 2023 r. do 10 lutego 2024 r. cena brutto 1 m³ wody wyniesie 6,97 zł (obecnie 6,02 zł), a 1 m³ odprowadzanych ścieków 11,29 zł (do tej pory 10,78 zł). Łącznie za wodę i ścieki rudzianie będą więc płacić 18,26 zł brutto.

W drugim roku taryfowym, od 11 lutego 2024 r. do 10 lutego 2025 r., 1 m³ wody kosztować będzie 7,12 zł brutto, natomiast ścieki 11,82 zł brutto za 1 m³. W trzecim, od 11 lutego 2025 r. do 10 lutego 2026 r. – odpowiednio 7,32 zł i 12,06 zł.

Bez zmian pozostaną poszczególne opłaty abonamentowe. Przypomnijmy, że dla osób posiadających tylko wodomierz główny i rozliczających się na podstawie faktury papierowej opłata abonamentowa wynosi 4,96 zł brutto za miesiąc, z kolei osoby, które mają zamontowane dwa liczniki – główny i podlicznik na ogród – płacą 5,31 zł brutto. Opłata abonamentowa dla klientów, którzy rozliczają się z PWiK drogą elektroniczną lub za pomocą usługi SMS, wynosi 1,80 zł brutto w przypadku posiadania jednego wodomierza i 2,16 zł w przypadku posiadania wodomierza głównego i podlicznika na ogród.

PWiK optymalizuje koszty funkcjonowania, m.in. dzięki wykorzystywaniu alternatywnych źródeł energii poprzez rozbudowę własnej infrastruktury, przeznaczonej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Sukcesywnie wprowadzane są także nowe technologie i urządzenia mające na celu ograniczenie strat wody. Natomiast dzięki prowadzonym pracom modernizacyjnym i remontowym infrastruktury wodno-kanalizacyjnej możliwe jest obniżenie jej awaryjności i energochłonności.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej aktualnie eksploatuje 6 pompowni wody, 53 przepompowni ścieków oraz 3 oczyszczalnie ścieków: „Halemba-Centrum”, „Barbara” i „Orzegów”. Dostawa wody realizowana jest siecią wodociągową o długości 454,1 km, natomiast odbiór ścieków siecią kanalizacyjną o długości 345,4 km.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter