Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Nowa syrena alarmowa

Nowa syrena alarmowa

W Rudzie Śląskiej trwa wymiana systemu syren alarmowych. W mieście przybyła kolejna nowa syrena alarmowa, którą umieszczono na budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 przy ul. Kałusa 3. Syrena ta zapewni doskonałą słyszalność sygnału alarmowego w promieniu ok. 1000 metrów.

- Konieczna jest wymiana i modernizacja systemu syren alarmowych, która w dużej mierze podyktowana jest wyeksploatowaniem starego sprzętu, jak również koniecznością rozszerzenia zasięgu na nowe lokalizacje związane z rozwojem urbanistycznym miasta – wyjaśnia Grażyna Dziedzic, prezydent miasta.


W miejskim systemie ostrzegania i alarmowania ludności zainstalowane są 22 syreny alarmowe, które są uruchamiane drogą radiową z centrali alarmowej ulokowanej w Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Hallera 61 oraz bezpośrednio z centrali w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach. W skład systemu wchodzi najnowocześniejsza centrala MCA-02, 21 syren mechanicznych starego typu oraz 3 nowoczesne syreny elektroniczne. Syreny umieszczone są na budynkach, takich jak szkoły, czy budynki mieszkalne, szczególnie te wysokie. Poza tym w Rudzie Śląskiej do ogłaszania alarmów wykorzystywanych jest 12 syren zakładowych, które uruchamiane są najczęściej ręcznie przez dyspozytora danego zakładu pracy.


2 – 3 razy w roku przeprowadzany jest głośny trening systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Jego terminy ustalane są przez Wojewodę Śląskiego. Poza głośnymi próbami na potrzeby konserwacji systemu można również uruchomić alarm 5 sekundowy. Sygnały alarmowe i komunikaty mogą być wykorzystywane wyłącznie w sytuacji rzeczywistego zagrożenia wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, w celu zapobieżenia skutkom katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub działań terrorystycznych, mogących spowodować wystąpienie skażeń chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych, a także w przypadku przeprowadzenia treningów i ćwiczeń. Do tej pory w Rudzie Śląskiej nie było takiej sytuacji, żeby poza treningami system musiał być użyty.


Koszt zakupu i montażu syreny wyniósł prawie 18.000 złotych. Miesięczne utrzymanie i konserwacja wszystkich elementów systemu kosztuje 850 złotych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter