Kir Żałobny

Nowa strategia pomocy społecznej

Nowa strategia pomocy społecznej

Ruszyły prace nad przygotowaniem nowej „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  Miasta Ruda Śląska na lata 2015-2030”. Podczas spotkania w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości,  określono główne problemy, słabe i mocne strony dotychczasowej  polityki społecznej w mieście oraz sformułowano nową wizję działań w tym zakresie na kolejne 15 lat. Projekt przygotowuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Nowa strategia rozwiązywania problemów społecznych w Rudzie Śląskiej przygotowana zostanie w oparciu o diagnozę problemów społecznych  oraz całościową analizę i próbę budowy zintegrowanego modelu ich profilaktyki i rozwiązywania. Uwzględnione w niej zostaną działania we wszystkich obszarach polityki społecznej. Projekt obejmie wszystkie instytucje i organizacje  zajmujące się pomocą społeczną. Każda z tych placówek skoncentruje się przede wszystkim na swoich podopiecznych, ale właśnie w ramach strategii,  działania poszczególnych ośrodków zostaną połączone.

- Rozpoczęliśmy  dzisiaj prace nad przygotowaniem i opracowaniem nowej strategii  rozwoju polityki społecznej na lata 2015 2030, która jest częścią projektu „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonujących na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic – poinformował Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie ŚląskiejJest to możliwe, ponieważ Ruda Śląska pozyskała środki unijne na ten cel. Dzisiejsze  warsztaty są natomiast spotkaniem inaugurującym,  a zarazem wyznaczającym kierunek dalszych działań. Wszyscy zebrani poddani zostaną analizie SWOT, która stanowi wstępny materiał do przygotowania diagnozy. Następnie odbędą się spotkania robocze, podczas których materiały te zostaną opracowane przy pomocy socjologa profesora Andrzeja Niesporka z Uniwersytetu Śląskiego. Kolejne spotkania skupią się wokół konkretnych problemów ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów  - dodał.

Wśród gości warsztatów znaleźli się przedstawiciele władz miasta oraz przedstawiciele instytucji oraz organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną np.: kierownicy ośrodków pomocy społecznej czy przedstawiciele oświaty.

Nowa strategia „Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 -2030” ma nawiązywać do doświadczeń i wyników realizacji dotychczasowej strategii na lata 2003-2015. Zawiera ona około 150 programów z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Rudy Śląskiej.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata2015-2030 jest opracowywana w ramach projektu "Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic" realizowanego przez Urząd Miasta Ruda Śląska, a finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter