Header decorative image
Kir Żałobny

Nowa siedziba dla policjantów z Rudy

Nowa siedziba dla policjantów z Rudy

Już wkrótce rudzcy policjanci z komisariatu I w dzielnicy Ruda pracować będą w komfortowych warunkach w nowej siedzibie. Dzisiaj władze Rudy Śląskiej podpisały akt notarialny, na mocy którego miasto w zamian za prawo własności do 36 nieruchomości przekazało na rzecz Skarbu Państwa budynek pod nową siedzibę komisariatu.

Policjanci z komisariatu I w Rudzie Śląskiej już od wielu lat starają się o nowe lokum. Obecnie zajmują oni pomieszczenia w budynku przylegającym do siedziby Muzeum Miejskiego. Niestety znajdują się one w złym stanie technicznym, co utrudnia codzienną pracę policjantów oraz stanowi dyskomfort dla mieszkańców. - Policjanci w komisariacie pracują naprawdę w fatalnych warunkach, wierzę, że dzięki przekazaniu nowej siedziby już niebawem poprawi się zarówno komfort pracy policjantów, jak i warunki w jakich obsługiwani będą mieszkańcy – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Nową siedzibą komisariatu w Rudzie będzie dawny budynek prokuratury przy ul. Mickiewicza 2. Dzięki rozmowom, jakie z przedstawicielami policji prowadziły władze miasta, już w tym roku mogła zostać zawarta umowa użyczenia budynku. Jednak by komisariat mógł przenieść się do nowej siedziby w budynku przeprowadzone muszą zostać prace adaptacyjne, te z kolei wykonać będzie można dopiero w momencie, kiedy policja obejmie budynek w trwały zarząd. Aby tak się mogło stać miasto przekazało na rzecz Skarbu Państwa prawo własności do budynku. W zamian otrzymało na własność 36 nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 11 ha, które do tej pory były w użytkowaniu wieczystym miasta. - Dzięki tej wymianie uregulowaliśmy stan własnościowy wielu gruntów. Co ważne, po uzyskaniu przez miasto prawa własności do tych nieruchomości nie będziemy musieli uiszczać corocznej opłaty za użytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Państwa. Była to kwota ok. 48,5 tys. zł za każdy rok - mówi wiceprezydent Michał Pierończyk.

Wartość nieruchomości, która trafiła w ręce policji, wynosi 3 mln zł. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 608,85 m², natomiast kubatura 3963,15 m³. Zgodnie z zapowiedziami rudzkiej policji w przyszłym roku powinny rozpocząć się prace adaptacyjne. - Według zapewnień Komendy Wojewódzkiej Policji w budżecie zostały zabezpieczone środki w wysokości 1,3 mln zł, które zostaną przeznaczone na prace przystosowujące budynek na potrzeby policji. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jest szansa, że w pierwszej połowie roku policjanci przeprowadzą się do nowej siedziby – mówi komendant rudzkiej policji Leszek Surniak.

Prace, jakie muszą zostać przeprowadzone w budynku przy ul. Mickiewicza 2, polegać będą na przystosowaniu pomieszczeń na potrzeby policjantów, m.in. wykonana musi zostać sieć teletechniczna. Ponadto obiekt zostanie przygotowany do tego, by mogły z niego korzystać osoby niepełnosprawne.

Środki, które w przyszłym roku przeznaczone zostaną na adaptację budynku w Rudzie, nie są jedynymi, jakie rudzka policja otrzyma z Komendy Wojewódzkiej. Kolejne 1,6 mln zł przeznaczonych ma zostać na modernizację siedziby Komendy Miejskiej Policji przy ul. Hallera. – Budynek zostanie ocieplony i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyremontowana zostanie także recepcja – zapowiada komendant rudzkiej policji.

Lokal dotychczas zajmowany przez policjantów z komisariatu I przy ul. Wolności zostanie w przyszłości zaadaptowany na cele sąsiadującego muzeum. Miasto posiada już koncepcję zagospodarowania tych pomieszczeń.

Budynek przy ul. Mickiewicza 2, do którego w przyszłym roku mają się wprowadzić policjanci z komisariatu I, wybudowany został na początku XX wieku, jako willa dla dyrektora pobliskiej kopalni. W czasach współczesnych budynek był siedzibą prokuratury.

Komisariat I Policji w Rudzie Śląskiej jest jednym z większych w mieście. Swoim rejonem obejmuje dzielnice: Ruda, Godula, Orzegów, Chebzie. Pracuje w nim 50 policjantów. W ubiegłym roku przeprowadzili oni 4131 interwencji.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter