Header decorative image
Kir Żałobny

Nowa jakość rudzkich zasobów geodezyjnych

Nowa jakość rudzkich zasobów geodezyjnych

Udostępnienie materiału lub dokumentu z państwowego zasobu geodezyjnego bez wychodzenia z domu, w czasie do 10 minut - to efekt zrealizowanego w Rudzie Śląskiej projektu, dotyczącego usprawnienie funkcjonowania administracji geodezyjnej i kartograficznej. Warte ponad 5,1 mln zł przedsięwzięcie zostało w większości sfinansowane ze środków unijnych.

- Przede wszystkim przeprowadziliśmy automatyzację procesu udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Uruchomiliśmy również moduły do przeprowadzania narad koordynacyjnych za pośrednictwem internetu oraz do zautomatyzowanego udostępniania danych komornikom sądowym lub rzeczoznawcom majątkowym - informuje Grzegorz Ogórek, geodeta miasta.

Na stronie internetowej zmodernizowanego geoportalu miasta Ruda Śląska udostępniono moduł umożliwiający składanie wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego czy też wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanego uzbrojenia technicznego terenu. Użytkownik, po założeniu konta, może złożyć wniosek o udostępnienie materiału lub dokumentu, dokonać płatności internetowej, a następnie pobrać zamówiony dokument przez internet. - Całość zamówienia można zrealizować nie wychodząc z domu, a czas realizacji wynosi nie więcej niż 5 – 10 minut – podkreśla Grzegorz Ogórek.

Efektem prac jest również dostosowanie baz danych do obowiązujących standardów technicznych, modernizacja danych ewidencji gruntów i budynków, założenie baz danych obiektów topograficznych oraz cyfrowa archiwizacja niemalże 900 tysięcy dokumentów archiwalnych Biura Geodety Miasta.

Przedsięwzięcie obejmowało również dostawę sprzętu komputerowego (m.in. serwerów, macierzy dyskowej i infrastruktury sieciowej), implementację oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu, a także szkolenia dla pracowników Biura Geodety Miasta.

Projekt „Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej II. Cyfrowe Śląskie dla działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Koszt projektu to ponad 5,8 mln zł, a dofinansowanie prawie 4,4 mln zł.

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter