Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Nowa ja!

Nowa ja!

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej realizuje kolejny projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Nowa ja”. – Jest on skierowany do 12 długotrwale bezrobotnych kobiet w wieku od 35 do 44 lat, zarejestrowanych w rudzkim Urzędzie Pracy – mówi Beata Płaczek, zastępca dyrektora PUP. Projekt

- Biorąc pod uwagę wzrastającą liczbę kobiet widniejących w naszych rejestrach, podjęliśmy się realizacji projektu, który ma wpłynąć na rozwinięcie ich aktywności zawodowej, umiejętności samodzielnego poszukiwania pracy oraz odbudowy umiejętności zawodowych – mówi Beata Płaczek. Kobiety długotrwale bezrobotne często potrzebują wsparcia psychospołecznego, pomocy w przezwyciężeniu bierności, a także możliwości nawiązania nowych kontaktów. Taką pomoc znajdą uczestnicząc w projekcie. „Nowa ja” zakłada przeprowadzenie m.in. warsztatów samopoznania, aktywnego poszukiwania pracy i poradnictwa zawodowego, czy autoprezentacji. Uczestniczki mogą również liczyć na indywidualne wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Każda uczestniczka otrzyma również możliwość uczestnictwa w 6-miesięcznym stażu zawodowym dostosowanym do swoich predyspozycji zawodowych.

Rozpoczęcie realizacji projektu zaplanowano na wrzesień 2014 r. Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą wziąć udziału w spotkaniach informacyjnych, które odbędą się w siedzibie urzędu 1, 2 oraz 3 września o godzinie 8:00, 10:00 oraz 13:00. Wszelkich informacji udzielają pracownicy urzędu w pokoju nr 21, jak również telefonicznie pod numerem 32 771 59 26.

Na koniec czerwca br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej zarejestrowanych było 2200 kobiet. W pierwszym półroczu 2014 r. 760 kobiet podjęło zatrudnienie. Jak wskazują statystyki liczba długotrwale bezrobotnych kobiet w grupie wiekowej 35 – 44 lat systematycznie wzrasta. W czwartym kwartale 2011, 2012, i 2013 r. wynosiła odpowiednio 230, 277 oraz 371 osób.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter