Kir Żałobny

Nowa ekopracownia

Nowa ekopracownia

Nowoczesna pracownia biologiczno-chemiczna została dziś oddana do użytku w Szkole Podstawowej nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch - Gryzik. Jej wyposażenie zostało sfinansowane z dotacji WFOŚiGW w Katowicach, która wyniosła w sumie ponad 35 tys. zł. – Nowa sala dydaktyczna z pewnością przyczyni się do zwiększenia świadomości ekologicznej uczniów, pozwoli na zaprezentowanie procesów zachodzących w przyrodzie oraz uświadomi konieczność ochrony środowiska naturalnego – mówi wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Projekt w ramach programu „Zielona Pracownia 2021” polegał na gruntownej modernizacji dotychczasowej sali geograficzno-chemicznej, wykonaniu prac remontowych i zaadaptowaniu pomieszczenia na nowoczesną pracownię biologiczno-chemiczną. Przedsięwzięcie pod nazwą „Nasza Ziemia” zakładało wyposażenie klasy w nowoczesne meble, w tym montaż blatu do mikroskopowania i zakup funkcjonalnych taboretów, z których mogą korzystać dzieci w różnym wieku.

W zielonej pracowni pojawiły się ciekawe pomoce dydaktyczne, plansze edukacyjne, innowatorska tablica multimedialna, a także kosze do segregacji odpadów. - W ramach tej inicjatywy zostały zakupione zestawy edukacyjne dla 30 uczniów, opierające się na tematyce skupionej wokół trzech obszarów: wody, powietrza i energii - mówi Katarzyna Gul, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3.
– Dodatkowo w nowej pracowni udało się umiejscowić stół do wykonywania doświadczeń chemicznych, który posiadaliśmy od kilku lat. Mam nadzieję, że teraz nauka będzie dla naszych uczniów czystą przyjemnością – dodaje z uśmiechem.

Ogólny koszt projektu wyniósł 43 866 zł. Ponad 35 tys. zł z wymienionej kwoty pochodzi z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pozyskanej w ramach konkursów „Zielona Pracownia Projekt 2021” oraz „Zielona Pracownia 2021”.

W tegorocznej, siódmej edycji konkursu „Zielona Pracownia 2021”, WFOŚiGW pozytywnie ocenił 61 wniosków spośród 133, które wpłynęły na konkurs. W przeważającej większości odbiorcami konkursu okazały się szkoły podstawowe.

Celem konkursu jest utworzenie szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych i chemiczno-fizycznych. W konkursie mogły wziąć udział placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Nadesłane wnioski oceniano biorąc pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni (wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań), różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku przy udziale środków z WFOŚiGW w mieście powstała podobna pracownia w Szkole Podstawowej nr 16 im. Janusza Korczaka, z kolei w roku 2019 w: SP nr 1 w Nowym Bytomiu, w SP nr 25 w Halembie oraz w Niepublicznej Podstawowej Szkole Mistrzostwa Sportowego w Kochłowicach.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter