Header decorative image
Kir Żałobny

Nowa e-usługa promująca tereny poprzemysłowe i pogórnicze

Nowa e-usługa promująca tereny poprzemysłowe i pogórnicze

Baza danych terenów pogórniczych i poprzemysłowych wraz z narzędziami do ich waloryzacji oraz cyfrowym repozytorium dokumentów dotyczących tych terenów to nowa e-usługa, która jest efektem projektu „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego”. Projekt zrealizowało Województwo Śląskie wraz z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach. W bazie znajduje się ponad 40 terenów zlokalizowanych w Rudzie Śląskiej.

System OPI TPP 2.0 daje możliwość oceny potencjału ponownego wykorzystania terenów pogórniczych w kierunku gospodarczym i społecznym, odgrywając jedną z kluczowych ról w procesie transformacji regionu. Oferuje wiele narzędzi, takich jak: mapy i wyszukiwarki terenów, raporty informacyjne, narzędzia benchmarkingu, „porównywarki” terenów pogórniczych czy cyfrowe repozytorium dokumentów (m.in. skany, fotografie, modele 3D).

System dostępny jest pod adresem https://www.opi-tpp.pl, natomiast na stronie https://www.opi-tpp.pl/map (ikona Usługi OGC) publikowane są dane w formie usług WMS i WFS oraz plików SHP. Obecnie system OPI TPP 2.0 prezentuje 334 tereny pogórnicze o łącznej powierzchni 5 557 ha oraz 273 obszary poprzemysłowe o łącznej powierzchni 3 683 ha. Dane te można sprawnie wyszukać dzięki dostosowaniu do urządzeń stacjonarnych i mobilnych.

W bazie znajdują się 32 tereny pogórnicze o łącznej powierzchni 462,6 ha oraz 12 terenów poprzemysłowych o łącznej powierzchni 138,2 ha zlokalizowanych w Rudzie Śląskiej. Wśród tych pierwszych wymienić można tereny po kopalniach „Polska-Wirek”, „Śląsk” i „Pokój” czy zabytkowy Szyb Andrzej, wśród drugich – tereny po Elektrowni Halemba, zabytkowy Wielki Piec Huty Pokój czy ruiny budynku dawnej Fabryki Margaryny.

Utrzymaniem funkcjonalności systemu, jego rozwojem oraz aktualizacją bazy danych zajmuje się Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. Każdy właściciel gruntu, spełniającego definicję nieruchomości pogórniczej lub poprzemysłowej może zgłosić swój teren do bazy za pomocą formularza dostępnego po zarejestrowaniu się na stronie systemu i w ten sposób bezpłatnie promować swoją nieruchomość.

Projekt „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego”, które wartość wynosi 5,8 mln zł, został dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej kwotą 4,83 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a ze środków budżetu państwa kwotą 580 tys. zł.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter