Kir Żałobny

Nowa Bykowina dostała głos

Nowa Bykowina dostała głos

- Wolę zrobić mniej, a dobrze, niż oszczędzać na ważnych sprawach, a za chwilę wydawać pieniądze na ponowne remonty i poprawki – taką wizję prowadzenia miejskich inwestycji przedstawiła dziś mieszkańcom dzielnicy Bykowina prezydent Grażyna Dziedzic. Spotkanie w tej dzielnicy Rudy Śląskiej było ostatnim z serii wiosennych spotkań władz miasta z mieszkańcami. Następne tradycyjnie już odbędą się jesienią.

Grażyna Dziedzic z mieszkańcami Bykowiny spotkała się w tym roku już po raz drugi. Tym razem w gimnazjum nr 6, które było wygodniejszym miejscem dla osób z tzw. Nowej Bykowiny. To właśnie tej szkoły dotyczy część zaplanowanych inwestycji, o których mówiła prezydent miasta. Do końca kwietnia przygotowana zostanie dokumentacja remontu instalacji wewnętrznych i sanitariatów oraz malowania korytarzy i sal lekcyjnych.

Z kolei pobliskie przedszkole nr 47 czeka w tym roku termomodernizacja. Miasto jest w trakcie przygotowywania dokumentów do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. Jedną z bolączek Nowej Bykowiny jest brak cmentarza, dlatego w tym roku zostanie opracowana koncepcja jego budowy przy ul. Szpaków 33 wraz z niezbędnymi badaniami.

Mieszkańcy zwracali uwagę na stan okolicznych chodników oraz oświetlających je latarni. – Nie wszystko możemy zrobić od razu, ale na pewno część chodników uda się naprawić w ramach remontów bieżących – zapewnił Jacek Otrębski z Wydziału Dróg i Mostów rudzkiego Urzędu Miasta. Podobnie wygląda sprawa oświetlenia, które jest wymieniane w miarę możliwości finansowych.

Problemem bykowinian jest też niedostatek miejsc parkingowych. - Tam gdzie mamy możliwość, to w ciągu ostatnich dwóch lat zrobiliśmy dużo. Mamy projekt dotyczący ul. Gwareckiej, ale potrzeba środków na jego realizację – tłumaczył Jacek Otrębski.

Podobnie jak w innych dzielnicach, nie zabrakło pytań dotyczących „ustawy śmieciowej”. Nowa Bykowina to głównie osiedla mieszkaniowe, których mieszkańcy obawiają się, że przy setkach osób korzystających z jednych pojemników zawsze znajdą się tacy, którzy nie będą segregować odpadów. A to wiąże się z wyższą opłatą. - Na pewno realizacja tej ustawy nie jest prosta, ale mamy obowiązek wprowadzić ją w życie. Nie mamy wyjścia, musimy pilnować się nawzajem. Ruda Śląska jest naszym wspólnym domem i musimy wspólnie o nią dbać – apelowała Grażyna Dziedzic.

Jedno z pytań dotyczyło losów projektu budowy w Rudzie Śląskiej spalarni śmieci. Prezydent miasta przypomniała, że projekt sprzed kilku lat realizowany był przez Górnośląski Związek Metropolitalny, któremu nie udało się pozyskać środków unijnych na ten cel. A same miasta nie mają na to funduszy. - Są firmy chętne do budowy spalarni, ale musielibyśmy zadeklarować z góry określoną ilość śmieci i potem za tyle płacić. A segregacja wymuszona nową ustawą sprawi, że ilość śmieci do spalenia będzie malała - tłumaczyła prezydent. – Na dodatek żadna firma nie chce stawiać instalacji mniejszej niż na 150 tys. ton. A tak dużej spalarni po prostu nie potrzebujemy – dodała.

Mieszkańcy Bykowiny interesowali się również głośną ostatnio sprawą nadania rondu w Halembie imienia Marii i Lecha Kaczyńskich. – Chciałam w tej sprawie przeprowadzić konsultacje społeczne, niestety opozycyjni radni zdecydowali inaczej i podjęli uchwałę nie pytając rudzian o zdanie – tłumaczyła Grażyna Dziedzic. Poinformowała również zebranych, że wczoraj otrzymała petycję mieszkańców przeciwnych tej decyzji wraz z ponad 2 tys. podpisów. – Trzeba postępować demokratycznie, takiej liczby mieszkańców nie można lekceważyć. Na najbliższej sesji wniosę projekt uchwały uchylającej tę decyzję – zapowiedziała prezydent. - Popierałam inicjatywę uhonorowania Marii i Lecha Kaczyńskich, ale w innym miejscu i pod warunkiem zaakceptowania tego pomysłu przez mieszkańców – podkreśliła.

Na zakończenie spotkania Grażyna Dziedzic zaprosiła mieszkańców do włączenia się w dyskusję nad budżetem obywatelskim, który władze miasta zamierzają wdrożyć w przyszłym roku. Okazją do poznania szczegółów tego projektu będzie specjalne spotkanie, które odbędzie się w maju w Urzędzie Miasta.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter