Header decorative image
Kir Żałobny

Nieruchomość pod zabudowę usługową na sprzedaż

Nieruchomość pod zabudowę usługową na sprzedaż

28 października 2021 r. odbędzie się przetarg na sprzedaż mierzącej prawie 2,5 ha nieruchomości przy ul. Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej, przeznaczonej pod zabudowę usługową.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Bałtyckiej

Teren o powierzchni 24 266 m2 obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 806/195.

Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego: 160U - teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę usługową, poprzez którą nalezy rozumieć obiekty usług: handlu, gastronomii, rzemiosła, administarcji, kultury, opieki zdrowotnej, oświaty, wychowania, bankowości, hotelarskich, pocztowych, telekomunikacyjnych, administracji, turytyki, sportu i rekreacji, a także obiekty związane z obsługą pojazdów, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz obiekty biurowe. Nieznaczna część działki oznaczona jest symbolem 8ZN - tereny trwałych użytków zielonych z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod łąki i pastwiska.

Cena wywoławcza netto wynosi 2 540 000 zł.

Przetarg odbędzie się 28 października 2021 r. o godz. 10:30 w sali nr 213 Urzędu Miasta (plac Jana Pawła II 6).

Wadium w wysokości 127 000 zł należy wpłacić do 21 października 2021 r.

Szczegółowe informacje o terenie i procedurze przetargowej można znaleźć w ogłoszeniu o przetargu.

Dodatkowych informacji udziela pani Anna Skalska – tel. 32 244 90 00, wew. 2230.

Zakup nieruchomości może być kosztem kwalifikowanym w ramach wsparcia, które może uzyskać każdy inwestor po spełnieniu ustawowych przesłanek. Pomoc na zasadach Polskiej Strefy Inwestycji dotyczy obszaru całego kraju, włączając w to tereny specjalnych stref ekonomicznych. Więcej informacji o Polskiej Strefie Inwestycji można znaleźć pod adresem https://www.rudaslaska.pl/gospodarka/polska-strefa-inwestycji/. Pomocą służy też Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna - infolinia dla inwestorów pod numerem telefonu 505 102 102. Kontakt bezpośredni do KSSE S.A. Podstrefa Tychy - tel. 798 892 120.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter