Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Nieczysty interes

Nieczysty interes

Nawet 5 tysięcy złotych kary mogą zapłacić ci, którzy niezgodnie z przepisami pozbywają się nieczystości z przydomowych szamb. Rudzka straż miejska kontroluje, czy właściciele nieruchomości wywiązują się z ustawowych obowiązków.

Jeżeli nieruchomość nie jest przyłączona do sieci kanalizacyjnej, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakazuje nie tylko gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych, ale również okazywanie funkcjonariuszom umowy z przedsiębiorcą posiadającym odpowiednie zezwolenie na ich wywóz i dowodów uiszczania opłat. – Większość stwierdzanych nieprawidłowości związana jest właśnie z brakiem wymaganych dokumentów – mówi Andrzej Nowak z rudzkiej straży miejskiej.

Strażnicy dysponują informacjami o ilości wody zużywanej pod danym adresem, wiedzą więc, ile ścieków powinno być wywiezionych. Kiedy pojawiają się znaczące rozbieżności, właścicielowi nieruchomości grożą nieprzyjemne konsekwencje. Najłagodniejszą reakcją strażników jest w takim przypadku pouczenie. – Wiele osób nie dysponujących wymaganymi dokumentami tłumaczy się niewiedzą, argumentując, że od lat załatwiają to bez formalności. Pouczenie to jednak nie tylko informacja, ale również zobowiązanie do zaprzestania nielegalnych działań. Po pewnym czasie sprawdzamy, czy właściciel zastosował się do wymogów prawa – podkreśla Andrzej Nowak.

Jeżeli ścieki nie są wywożone, to najczęściej okazuje się, że szambo nie jest jednak bezodpływowe. – Wystarczy, że zbiornik jest nieszczelny, a jego zawartość powoli wycieka. W sporadycznych przypadkach trafiamy na rury wyprowadzające zanieczyszczenia z szamba na pobliskie łąki czy pola, gdzie tworzą się bajora o niezbyt przyjemnym zapachu – mówi Andrzej Nowak.

Jeżeli strażnicy uznają, że pouczenie nie wystarczy, wystawiają mandat karny, który może wynieść do 500 zł. Właściciel nieruchomości może go nie przyjąć i dochodzić swoich racji przed sądem, jednak jeśli nie uda mu się dowieść niewinności, to grozi mu nawet 5 tysięcy złotych grzywny.

W 2011 roku rudzka straż miejska przeprowadziła 279 kontroli, które zakończyły się 7 pouczeniami, 127 mandatami karnymi oraz 4 wnioskami do sądu. W całej Rudzie Śląskiej jest ponad 1,7 tys. nieruchomości nie podłączonych do kanalizacji (stan na 31 grudnia 2011 r.).

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter