Kir Żałobny

Niebawem rusza przebudowa ul. Wolności

Niebawem rusza przebudowa ul. Wolności

Jedna z najważniejszych dróg w Rudzie Śląskiej – ul. Wolności już wkrótce zostanie kompleksowo przebudowana. Właśnie rozstrzygnięty został przetarg, w którym wyłoniono wykonawcę inwestycji. Będzie miał on blisko dwa lata na realizację zadania. Całość ma być gotowa w 2024 r. Koszt wszystkich robót budowlanych wyniesie 60 mln zł, z czego 12,5 mln zł stanowić będzie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ulica Wolności to droga powiatowa o długości 1,7 km, pełniąca ważną rolę w układzie drogowym miasta jako łącznik centrum dzielnicy Ruda z drogami wojewódzkimi nr 925 i 902 (Drogowa Trasa Średnicowa). Rozstrzygnięty przetarg dotyczy kompleksowej przebudowy ulicy na całej jej długości.

- Przebudowa ul. Wolności to obok budowy trasy N-S najważniejsza drogowa inwestycja w mieście. Zakres zadnia jest bardzo szeroki, stąd też taki, a nie inny czas trwania wszystkich robót. Po ich zakończeniu główny układ komunikacyjny w tej części miasta będzie praktycznie w całości zmodernizowany - podkreśla Jacek Morek, pełniący funkcję prezydenta miasta.

Jeśli chodzi o szczegóły dotyczące samej przebudowy ul. Wolności, to wymieniona zostanie konstrukcja drogi, a jej geometria skorygowana. Jednym z najważniejszych elementów inwestycji będzie budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, 1 Maja i Zabrzańskiej. Powstaną nowe chodniki, ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe. Do tego dojdzie budowa nowego oświetlenia ledowego, rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa kanału technologicznego oraz przebudowa sieci energetycznej. Zostaną też usunięte elementy nieużywanej już linii tramwajowej.

Przebudowa ul. Wolności wpłynie na poprawę komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa ruchu. – Wydzielone zostaną osobne ciągi dla samochodów, rowerzystów i pieszych. Nowe rondo będzie typu turbinowego z sygnalizacją świetlną. Dodatkowa sygnalizacja świetlna zostanie też zainstalowana na skrzyżowaniu ulic Wolności, Kościelnej i Wieniawskiego. Powstaną również miejsca postojowe – informuje Renata Krusz, zastępca naczelnika Wydziału Dróg i Mostów. Dodatkowo w ramach inwestycji przebudowana zostanie także ul. Starowiejska, gdzie powstanie m.in. nowa kanalizacja.

Koszt przebudowy ul. Wolności wyniesie 60 mln zł. Pomocne przy realizacji tej inwestycji będą środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Miasto pozyskało na ten cel 12,5 mln zł, natomiast ogółem w ramach drugiego rozdania środków z tego funduszu Rudzie Śląskiej przyznano  19 mln zł, a łącznie w trzech dotychczasowych edycjach RFIL miasto pozyskało ponad 31 mln zł.

Przypomnijmy, że w 2019 roku zakończyła się budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowej i Brańskiego. Realizacja tego zadania objęła wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej, zatoki autobusowej i miejsc postojowych. Dodatkowo wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne, a także rozbiórkę nieużywanego torowiska tramwajowego. W ramach inwestycji znalazła się też budowa oświetlenia ul. Brańskiego od ronda do skrzyżowania z ul. Narcyzów oraz doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Wolności. Koszt zadania wyniósł
9 mln zł.

Również w 2019 roku dobiegła końca przebudowa ul. Piastowskiej, której południowy koniec łączy się z ul. Wolności. Wymieniona została nawierzchnia, powstał nowy most nad rzeką Bytomką, chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe i postojowe, oświetlenie LED oraz zbiorniki retencyjne. Poza tym wykonana została kanalizacja deszczowa i sanitarna, a także przebudowano sieć wodociągową, gazową i teletechniczną oraz linię energetyczną. Zakres prac objął także likwidację torowiska po nieczynnej linii tramwajowej.

Inwestycja kosztowała prawie 29 mln zł. Na budowę nowego mostu nad Bytomką Ruda Śląska otrzymała 1,8 mln zł dotacji z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z puli Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Natomiast wykonanie kanalizacji deszczowej zostało dofinansowane przez Unię Europejską kwotą około 5 mln zł w ramach programu „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu – Etap I”.

W tegorocznym budżecie miasta na zadania drogowe zaplanowano prawie 136 mln zł. Najważniejsze inwestycje to budowa kolejnego odcinka trasy N-S oraz przebudowa ul. Wolności.

Flaga oraz godło Polski na szarym tle. Informacja o dofinansowaniu ze środków rządowych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter