Header decorative image
Kir Żałobny

Nie zapomnij o 1 procencie

Nie zapomnij o 1 procencie

Od dzisiaj (15 lutego) można składać zeznania podatkowe, a przy okazji przekazać 1 procent podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. – Jak co roku gorąco zachęcam rudzian do skorzystania z tego prawa – mówi Grażyna Dziedzic. – To nieskomplikowane. W przypadku zeznań papierowych konieczne jest wskazanie wybranego podmiotu i kwoty 1%, co do policzenia jest banalnie proste, a w przypadku zeznań elektronicznych wyłącznie podmiotu, bo kwotę wyliczy i przekaże w naszym imieniu urząd skarbowy – tłumaczy prezydent miasta. Termin składania zeznań podatkowym upływa 30 kwietnia 2022 r.

Zobacz listę rudzkich organizacji, na które można przeznaczyć 1 procent.

- Rozliczenie z urzędem skarbowym jest maksymalnie uproszczone – podkreśla Karina Bibrzycka, naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej. – Podobnie jak w zeszłym roku wypełnione zeznania podatkowe są dostępne w usłudze Twój e-PIT w serwisie e-Urząd Skarbowy na stronie rządowej podatki.gov.pl – przypomina. Aplikacja ta umożliwia ich weryfikację oraz uzupełnienie np. o przysługujące płatnikowi ulgi, czy też wskazanie Organizacji Pożytku Publicznego, do której ma trafić 1 procent zapłaconego przez nas podatku. Bez ingerencji podatnika formularz przygotowany przez Krajową Administrację Skarbową wysłany zostanie automatycznie 30 kwietnia o północy. - W przypadku, gdy nasze zeznanie zostanie złożone elektronicznie, na zwrot nadpłaty poczekamy maksymalnie 45 dni – mówi Karina Bibrzycka. - Oczywiście nadal możemy składać zeznania w formie papierowej, ale w takich przypadkach termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy – dodaje.

- Apeluję, by rozliczając się z fiskusem upewnić się, że 1 procent podatku trafi na rzecz stowarzyszenia bądź fundacji działającej na rzecz mieszkańców naszego miasta – mówi prezydent Dziedzic. – Kwota ta jest przez nas zapłacona i zostanie przekazana na konto wybranej OPP przez skarbówkę, więc poza wskazaniem podmiotu oraz kwoty w przypadku zeznań papierowych nic nie musimy robić – dodaje.

Jeśli w poprzednich zeznaniach wybraliśmy adresata 1 procenta, to nawet gdy w tym roku tego nie powtórzymy, wyliczona kwota trafi na jego konto. - Oczywiście jeśli chcemy nasze wsparcie przekazać innej OPP, to możemy to zrobić wybierając odpowiednie dane w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” – tłumaczy naczelnik rudzkiego US. - Jeśli nie znamy danych OPP, którą chcemy wesprzeć, należy kliknąć przycisk „Pokaż mi organizacje” - dodaje. W przypadku, gdy w ubiegłych latach nie wskazywaliśmy żadnej OPP i nie uczynimy tego również w tym roku, to nasz 1 procent trafi do Skarbu Państwa. Podobnie stanie się, gdy wybierzemy organizację, której nie ma w wykazie podmiotów uprawnionych do jego uzyskania.

Emeryci, którzy otrzymali z ZUS-u PIT-40A, mogą zadecydować o przyznaniu 1 procenta poprzez złożenie formularza PIT/OP. Należy go uzupełnić o swoje dane i numer KRS wybranej OPP i dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego.

Warto podkreślić, że za rok 2021 podatnicy rozliczają się na starych zasadach, więc wpływy z 1 procenta dla OPP powinny być na ubiegłorocznym poziomie. Jednak obowiązujący od stycznia br. Polski Ład i podwyższenie kwoty wolnej od podatku spowoduje, że w przyszłym roku do organizacji może wpłynąć mniej środków.

Ostatecznym dowodem, że urząd skarbowy otrzymał prawidłowe i terminowe zeznanie, jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). – Zachęcam, by jak najszybciej rozliczyć się z fiskusem, szczególnie jeśli korzystamy z preferencji czy odliczeń – mówi Karina Bibrzycka. – Jeśli np. z powodów technicznych, np. obciążenia serwerów, nie zmieścimy się w ustawowym terminie, to skarbówka zaakceptuje PIT rozliczony automatycznie. Nie ma więc ryzyka poniesienia kary, ale możemy być stratni z powodu braku odliczeń ulg. W takim wypadku podatnik może złożyć korektę zeznania. W zakresie zmiany danych organizacji pożytku publicznego mamy na to czas do końca maja br. - tłumaczy.

W Rudzie Śląskiej do uzyskania 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2021 uprawnionych jest 31 stowarzyszeń rejestrowanych i fundacji, 10 terenowych jednostek ogólnopolskich OPP oraz 2 organizacje spoza miasta działająca na rzecz rudzian. – Ich działalność obejmuje wszystkie aspekty życia, od zdrowia, poprzez aktywność fizyczną i kulturę, a także ochronę środowiska czy pomoc zwierzętom – wylicza Jerzy Szczerbiński, pełnomocnik prezydenta miasta ds. organizacji pozarządowych. – Jestem pewien, że każdy z nas w jakiś sposób skorzystał z działań OPP, a im większe wsparcie z naszej strony, tym szersze i lepsze działanie organizacji. Można powiedzieć, że to, co dajemy w formie 1 procenta, wraca do nas, więc na pewno się opłaca – podsumowuje. Zobacz listę wszystkich organizacji w kraju, którym można przekazać swoje wsparcie.

1 procent podatku ze swojej rocznej deklaracji PIT na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego podatnicy mogą przekazywać od 2004. Z tej możliwości skorzystało wtedy ok. 80 tys. osób, dzięki czemu OPP zasiliło ponad 10 mln zł. W ubiegłym roku z rozliczeń rocznych ponad 15,3 mln obywateli do organizacji trafiło ok 972,7 mln zł. To ok. 65 mln zł więcej niż rok wcześniej.

W 2021 r. w Rudzie Śląskiej o przekazanie 1 procenta wnioskowało 45 215 podatników, dzięki czemu do organizacji trafiło ponad 3 mln zł. Prawie 530 tys. zł. z tej kwoty zasiliło rudzkie podmioty. Najwięcej otrzymało TOZ Fauna, Ludzie Serca oraz Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza.

Warto dodać, że poza wyborem organizacji podatnicy mają możliwość wskazania konkretnego przeznaczenia swojego 1 procenta, np. wybranemu podopiecznemu danej organizacji. Wystarczy w odpowiedniej rubryce uzupełnić pole oznaczone adnotacją „Informacje dodatkowe”.

– Jeśli chcemy zweryfikować, jak fundacja czy stowarzyszenie wykorzystało dochód z 1 procenta, dane znajdziemy w rocznych sprawozdaniach, które są umieszczane na stronach internetowych podmiotów – mówi Jerzy Szczerbiński.

W Polsce jest zarejestrowanych około 26 tys. fundacji i 117 tys. stowarzyszeń, czyli w sumie 143 tys. organizacji społecznych. Jednak tylko ok. 100 tys. rzeczywiście prowadzi swoją działalność, a co dziesiąta posiada status organizacji pożytku publicznego. By go otrzymać, organizacja musi najpierw spełnić wszystkie wymogi wynikające z ustawy, a następnie wystąpić do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) z wnioskiem o nadanie statusu OPP. Daje on możliwość otrzymywania 1 procenta, ale nakłada również obowiązki m.in. kontroli działalności finansowej.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter