Header decorative image
Kir Żałobny

Nie każde drzewo można wyciąć

Nie każde drzewo można wyciąć

Od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych może wynieść kara za nielegalną wycinkę drzewa. Straż Miejska w Rudzie Śląskiej wraz z pracownikami magistratu sprawdza, czy wycinki drzew, które prowadzone są w mieście, odbywają się zgodnie ze znowelizowanymi przez Sejm przepisami. Obowiązujące od początku tego roku regulacje prawne zezwalają wprawdzie na wycinkę drzew bez zezwolenia, ale dotyczy to tylko osób będących właścicielami nieruchomości i gdy robią to w innym celu niż prowadzenie działalności gospodarczej. W pozostałych przypadkach zezwolenie na usunięcie drzew może być już potrzebne.

- Wiele osób żyje w przeświadczeniu, że po zmianie przepisów można wycinać co się chce. Tak jednak nie jest. Ustawa o ochronie przyrody ściśle precyzuje, kto i kiedy może dokonać wycinki drzew bez decyzji. Określa też wymiary drzew, w przypadku których taka zgoda również jest potrzebna. W ostatnim czasie dostaliśmy wiele sygnałów od zaniepokojonych mieszkańców, którzy informowali o usuwanych drzewach, stąd prowadzone przez miejskie służby kontrole miejsc, gdzie taka wycinka jest lub była prowadzona – podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk.

Kto i co zatem może wyciąć? Według nowych przepisów w uprzywilejowanej sytuacji są właściciele nieruchomości, którzy dokonują wycinki drzew bez względu na ich rozmiar, jednak na cele inne niż prowadzenie działalności gospodarczej. Mogą oni w myśl przepisów usunąć drzewa bez zgłaszania tego faktu oraz uzyskiwania w tym celu zezwoleń. – Mieszkańcy muszą pamiętać, że ustawa mówi tu o właścicielach nieruchomości. Oznacza to, że dzierżawcy bądź użytkownicy wieczyści muszą być ostrożni przy usuwaniu drzew z działek, ponieważ niektórych z nich bez odpowiedniej zgody nie można wyciąć – informuje Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.

W myśl znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody osoby, które nie spełniają kryterium własności lub drzewa usuwają na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, muszą uzyskać zgodę na wycinkę drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm przekracza 100 cm (dotyczy topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) oraz 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew. Dotyczy to także krzewów rosnących w skupisku o powierzchni powyżej 25 m².

To, czy zapisy ustawy są przestrzegane w Rudzie Śląskiej, jest przedmiotem kontroli prowadzonych przez Straż Miejską, która wraz z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska sprawdza miejsca, gdzie dokonywana jest wycinka drzew. - Podczas kontroli sprawdzany jest stan własnościowy działek oraz dokonywany jest pomiar pni lub ściętych drzew. Zebrane dane mogą być podstawą do nałożenia kar - informuje Marek Partuś, zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej. – Mieszkańcy, którzy zaniepokojeni są wycinką drzew w swojej okolicy, mogą ten fakt do nas zgłosić. Interwencja ta będzie sprawdzona – zapewnia.

Okazuje się, że kara za nielegalną wycinkę może być bardzo dotkliwa. Zgodnie z ustawą opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm przez stawkę opłaty. Ta ostatnia określona została na poziomie 500 zł. Oznacza to, że wycięcie bez zgody drzewa grubego na kilkadziesiąt cm może kosztować od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Przy planowaniu wycinki zieleni szczególną uwagę należy zwrócić także na terminy jej prowadzenia. Od 1 marca do 15 października, kiedy w Polsce trwa okres lęgowy ptaków, usuwanie wszelkiej roślinności winno być prowadzone z dużą rozwagą, po uprzednim przeprowadzeniu dokładnej kontroli zieleni. Przed usunięciem drzewa stanowiącego siedlisko chronionych ptaków należy uzyskać zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Wyjątek stanowi usuwanie gniazd ptasich w terminie od 16 października do końca lutego ze względów bezpieczeństwa lub względów sanitarnych.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter