Kir Żałobny

Nie jesteś sam w obliczu tragedii

Radni wprowadzili też zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2007 r. oraz dokonali przeniesień wydatków budżetowych. Przyznali również dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac konserwatorskich w zabytkach ? remontu dachu kaplicy św. Piusa X, remontu dachu kamienicy przy ul. Niedurnego 30 i Pokoju 1 oraz renowacji organów w kościele św. Pawła.

 

Jedna z uchwał Rady Miasta dotyczyła nadania sztandaru Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Ligonia. Radni zdecydowali też m.in. o podziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007 przyznanych Rudzie Śląskiej.

 

Kilka uchwał dotyczyło komisji Rady Miasta. Wybrano członków Komisji Kultury pod przewodnictwem Cecylii Gładysz oraz Komisji Sportu i Kultury Fizycznej pod przewodnictwem Zbigniewa Domżalskiego. Radni przyjęli też sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz z realizacji Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2006.

 

Na sesji gościli przedstawiciele Gimnazjum nr 8, nagrodzonego w ogólnopolskim konkursie ?Szkoła bez przemocy?, oraz reprezentacji młodych rudzkich piłkarzy z roczników ?96 i ?98, którzy zajęli drugie miejsca podczas turnieju na Słowacji. Obradom przysłuchiwali się radni Sejmiku Województwa Śląskiego z naszego miasta ? Barbara Dworak i Wojciech Zamorski, którzy przekazali informacje o pracach Sejmiku.

 

Rekordowa liczba ponad 40 uchwał sprawiła, że obrady zakończyły się ok. 19.15.

 Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter