Kir Żałobny

Nie czekaj do ostatniej chwili

Nie czekaj do ostatniej chwili

Zbliża się marzec, a z nim terminy zapłaty podatków i opłat lokalnych. Aby uniknąć czekania w kolejce do urzędowej kasy najlepiej nie czekać do ostatniej chwili lub wybrać inną metodę płatności. – Apelujemy, by z wizytą w kasie urzędu nie czekać na ostatni moment. Lepiej przyjść wcześniej i uniknąć kolejek. Można też uiścić należność przelewem – podkreśla Ewa Guziel, skarbnik miasta Ruda Śląska.

15 marca upływa termin zapłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. – Należy pamiętać, że w sytuacji, gdy decyzja doręczona zostanie po 1 marca br. termin płatności pierwszej raty upłynie czternastego dnia od daty doręczenia – tłumaczy Aleksandra Borowik, kierownik Referatu Wymiaru Podatków Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

Wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość podatku, np. zmiana klasyfikacji gruntów, zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części, czy wynajęcie nieruchomości lub jej części na prowadzenie działalności gospodarczej, należy zgłaszać w Urzędzie Miasta do 14 dni od ich zajścia, wykazując na właściwym druku aktualne dane. Służby podatkowe sukcesywnie przeprowadzają kontrole terenowe, porównując wykazane przez podatnika dane ze stanem faktycznym. W latach 2014-2015 sprawdzono 300 nieruchomości. - Na ten rok planowane są kolejne kontrole – zapowiada Aleksandra Borowik. - Należy pamiętać, że w przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości organ podatkowy dokonuje ponownego naliczenia podatku za lata wstecz, od momentu wystąpienia różnic pomiędzy stanem wykazywanym przez podatnika, a stanem faktycznym – dodaje. Podatek ten może być naliczony nawet do 5 lat wstecz.

W marcu mija także termin opłaty od posiadania psa, która w roku 2016, podobnie jak w latach ubiegłych wynosi 60 zł. Opłatę, bez wezwania, należy uiścić do 31 marca w siedzibie Urzędu Miasta lub w administracjach: Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”, Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” lub w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej.

Co istotne, zwolnione z podatku od posiadania psa są osoby, które przygarnęły psa ze schroniska dla zwierząt w Rudzie Śląskiej, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne z tytułu posiadania psa asystującego, osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe z tytułu posiadania jednego psa oraz podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Do 31 marca, nie czekając na wezwanie, należy uiścić także opłatę za użytkowanie wieczyste, zaś 15 marca upływa termin uiszczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych za luty.

Podatek od nieruchomości można wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w decyzji. Podobnie sytuacja ma się w przypadku uiszczania opłaty śmieciowej. Numery rachunków dla innych podatków i opłat podane są na stronach internetowych Urzędu Miasta. Mieszkańcy, którzy wolą jednak osobiście regulować należności w urzędzie, mogą to zrobić w jednej z 6 kas znajdujących się w pokoju nr 13 na parterze budynku przy pl. Jana Pawła II. Kasy otwarte są w godzinach pracy urzędu miasta: w poniedziałki, wtorki i środy od 8.00 do 16.00, w czwartki od 8.00 do 18.00, w piątki od 8.00 do 14.00.

Doświadczenie ubiegłych lat pokazuje, że osoby przychodzące do kasy tuż przed terminem zapłaty narażają się na uciążliwe czekanie w kolejce. W okresie od 1 do 31 marca 2015 roku w kasie rudzkiego urzędu miasta zostało przyjętych 25 085 wpłat, co daje średnio 1140 wpłat na 1 dzień roboczy. W ustawowym terminie płatności podatku od nieruchomości, tj. 13 - 16 marca 2015 r. (dwa dni robocze), zostało przyjętych 2874 wpłat, zaś 31 marca 2015 r., czyli w terminie płatności opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, przyjęto 537 wpłat. W całym 2015 roku w kasie Urzędu Miasta dokonano 105 tys. wpłat.

Przypomnijmy także, że od 2014 roku przy Biurze Obsługi Mieszkańców działa opłatomat. Pozwala on na realizację wybranych płatności urzędowych - komunikacyjnych (m.in. za rejestrację pojazdów, wymianę dowodu rejestracyjnego czy wydanie prawa jazdy), skarbowych, za dziennik budowy oraz zagospodarowanie i odbiór odpadów.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter