Header decorative image
Kir Żałobny

Nie chcą się spotkać z prezydent Dziedzic

Nie chcą się spotkać z prezydent Dziedzic

Komitet Referendalny nie chce się spotkać z prezydent miasta Grażyną Dziedzic. Na 20 minut przed zaplanowanym dziś spotkaniem pełnomocnik Grupy Inicjatywnej  złożył w Urzędzie Miasta pismo z informacją, że Komitet spotkanie z prezydent Dziedzic uznaje za bezprzedmiotowe. – Wielka szkoda, chciałam z przedstawicielami Komitetu porozmawiać o ich planach i przekazać im moje odpowiedzi na zarzuty, jakie postawili – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Z treści pisma złożonego dziś w magistracie wynika, że Grupa Inicjatywna czuje się urażona fragmentem wypowiedzi prezydent Dziedzic wyemitowanym w jednej z lokalnych telewizji. Chodzi o słowa: „to są te same osoby, które  utraciły stanowiska, z powodu niegospodarności i uważają, że w mieście trzeba wprowadzić zamieszanie”.  Zdaniem przedstawicieli Grupy  wypowiedź powyższa ma „charakter oszczerstwa”. "Poszczególni członkowie komitetu rozważą możliwość wystąpienia przeciwko Pani na drogę postępowania sądowego o naruszenie dóbr osobistych…" – napisał w piśmie pełnomocnik Szabatowski. "Nie możemy afirmować w ten sposób Pani pomówień, co do członków Komitetu Referendalnego" – dodał.

- Jestem zaskoczona takim postawieniem sprawy. W ubiegłym roku byłam wielokrotnie obrażana przez referendystów, co więcej, byłam przez nich pomawiana, co potwierdził nawet sąd. prawomocnym wyrokiem.  Do dziś nie zostałam przeproszona – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Mimo to na nikogo się nie obraziłam. Sprawy miasta są dla mnie ważniejsze od osobistych animozji – dodaje Dziedzic. Podczas spotkania z inicjatorami referendum prezydent Grażyna Dziedzic chciała porozmawiać o obowiązującej procedurze prawnej przy organizacji referendum oraz chciała przekazać swoje odpowiedzi na zarzuty pod swoim adresem.

Z propozycją spotkania z Grupą Inicjatywną wystąpiła sama prezydent dzień po tym, jak grupa złożyła w Urzędzie Miasta zawiadomienie o zamiarze zorganizowania w Rudzie Śląskiej referendum w sprawie odwołania prezydent miasta.  Grażyna Dziedzic zaproponowała spotkanie 14 marca br.  Komitet na zaproszenie odpowiedział 13 marca. W piśmie przesłanym  na ręce prezydent miasta pełnomocnik Grupy Bartosz Szabatowski poprosił o przesunięcie terminu spotkania na 20 marca br. Jednocześnie poprosił o podanie celu spotkania oraz osób, które będą w nim uczestniczyć.

Władze Rudy Śląskiej odpowiedziały jeszcze w tym samym dniu informując Grupę Inicjatywną, że zaproszenie do Urzędu Miasta ma związek ze złożonym zawiadomieniem o referendum lokalnym w sprawie odwołania Prezydenta Miasta. Ze strony władz miasta w spotkaniu mieli wziąć udział zastępcy  oraz doradcy Prezydent Miasta. – Wciąż jestem otwarta na propozycję  spotkania z Grupą Inicjatywną. W sprawach ważnych dla miasta jestem gotowa  rozmawiać z każdym – deklaruje Grażyna Dziedzic. Prezydent miasta informuje jednocześnie, że przygotowane pisemne odpowiedzi na przedstawione zarzuty czekają na przedstawicieli Grupy Inicjatywnej w jej sekretariacie.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter