Header decorative image
Kir Żałobny

Informacja o jakości powietrza

Informacja o jakości powietrza

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że w dniu 08.01.2017 r. wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Rybniku o 672%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 616%, Żywcu o 602%, Zabrzu o 588%, Wodzisławiu Śląskim o 538%, Częstochowie o 490%, Dąbrowie Górniczej o 444%, Gliwicach o 434%, Tychach o 426%, Katowicach o 340%, Bielsku-Białej o 236%, Cieszynie o 232%, Sosnowcu o 218%, Ustroniu o 70%; 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3) na stacjach w Żywcu o 24%; Zabrzu o 8%; Częstochowie o 7%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 4%;Na stacjach w Rybniku, Częstochowie (stacja komunikacyjna), Żywcu, Zabrzu, Wodzisławiu Śląskim, średnie dobowe stężenie pyłu PM10 było wyższe niż 300 µg/m3 – poziom alarmowy dla tej substancji; natomiast na stacjach w Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Tychach, Katowicach, średnie dobowe stężenie pyłu PM10 było wyższe niż 200 µg/m3 – poziom informowania o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego dla tej substancji; nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

W dniu 09.01.2017 r. w godzinach nocnych i porannych wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3) na stacji w Rybniku o 5%; nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

Prognozowana jakość powietrza:

W dniach 09-10.01.2017 r. jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie bardzo zła; wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum; w aglomeracji górnośląskiej i rybnicko-jastrzębskiej, w środkowej części województwa, Kotlinie Żywieckiej oraz w Częstochowie i Bielsku-Białej mogą wystąpić  przekroczenia poziomu alarmowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 (300 µg/m3); w północnej części województwa jakość powietrza będzie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter