Header decorative image
Kir Żałobny

Nauczyciele uhonorowani

Nauczyciele uhonorowani

Prawie 2,5 tys. rudzkich nauczycieli świętuje dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystości w Domu Kultury w Bielszowicach były okazją do wręczenia nagród prezydenta miasta 60 wyróżniającym się nauczycielom.

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” – takie ślubowanie złożyło dzisiaj 57 nauczycieli, którzy otrzymali tytuł nauczyciela mianowanego. - Nauczyciel to zawód i powołanie, nie wystarczą studia i odpowiednie przygotowanie merytoryczne, by zostać dobrym nauczycielem. Konieczna jest pasja i miłość do dzieci i młodzieży – mówiła dziś Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. Podczas uroczystości w Domu Kultury w Bielszowicach odbyła się ceremonia ślubowania oraz wręczenia aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego.  Wcześniej,  25 września, odbyło się wręczenie aktów nadania stopnia dyplomowanego 31 osobom.


- Ruda Śląska była dla mnie zawsze oczkiem w głowie, bo jest tutaj wyśmienite środowisko oświatowe, pracujące w niełatwych warunkach, a jednak odnoszące znakomite sukcesy, charakteryzujące się również mądrym zarządzaniem szkołami, a przede wszystkim mądrym wychowywaniem dzieci – mówiła Zdzisława Waniek, długoletni starszy wizytator i były dyrektor gliwickiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach. – Dzieci i młodzież są dzisiaj często pozbawieni przewodnika. Dom rodzinny jest zorientowany na zapewnienie bytu dzieciom, a szkoła ma pełnić tę rolę, która niegdyś należała tylko do rodziców – rolę przewodnika w tym trudnym świecie – mówiła.


Dzisiejsza uroczystość była również okazją do wręczenia nagrody prezydenta miasta zasłużonym dyrektorom i nauczycielom rudzkim szkół. – Mam okazję wyróżnić aż 60 osób, z czego się niezmiernie cieszę, bo jest to dowód na to, jak wielu pedagogów z zaangażowaniem i oddaniem wypełnia swoje obowiązki, wychodząc również poza nałożone zadania – podkreślała Grażyna Dziedzic. – Staram się zachęcać dzieci do uczestnictwa w różnych zajęciach i projektach, żeby szkoła uczyła więcej niż przewidziano w podręcznikach – mówiła Katarzyna Gołąbek, nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 24, jedna z nagrodzonych. - Współtworzyłam projekt „Bezpieczny podopieczny”, realizowany w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”, co roku organizuję otwarte dla środowiska lokalnego koncerty zimowe, uczestniczę także w obozach sportowych organizowanych dla uczniów – wymieniała. Rudzcy nauczyciele zyskali również uznanie u Śląskiego Kuratora Oświaty, który wyróżnił swoją nagrodą Ewę Mierę, nauczycielkę Gimnazjum nr 3, natomiast dyrektorki: Hanka Gdynia, Maria Lorens i Ilona Milik zostały odznaczone Brązowym Krzyżem Zasługi. Złoty medal za długoletnią służbę został przyznany Annie Kazek – Tomza z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3.

W Rudzie Śląskiej funkcjonuje 78 placówek oświatowych w skład których wchodzą: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, Szkoła Muzyczna I i II stopnia, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego, Młodzieżowy Dom Kultury oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. W tym wszystkich placówkach pracuje 2438 nauczycieli, w tym 1330 dyplomowanych, 601 mianowanych, 390 kontraktowych, 90 stażystów oraz 27 bez stopnia awansu zawodowego. Poza tym w szkołach pracuje 1301 pracowników administracji i obsługi.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter