Header decorative image
Kir Żałobny

Następne 110 mln zł dofinansowania na N-S-kę!

Następne 110 mln zł dofinansowania na N-S-kę!

To już pewne! Cała trasa N-S na odcinku od DTŚ do autostrady A-4 zostanie wybudowana przy współudziale środków unijnych. Władze miasta pozyskały właśnie 110 mln zł dotacji na budowę ostatniego, a zarazem najdłuższego odcinka tej drogi. Ma on mieć blisko 2 km. - To dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców Rudy Śląskiej, ale całego regionu. Droga ta ma znaczenie strategiczne, bowiem usprawni komunikację pomiędzy autostradą A-4 a DTŚ. Przejmie też funkcję ul. 1 Maja, czyli drogi wojewódzkiej nr 925, przebiegającej w zwartej zabudowie – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Decyzja o przyznaniu Rudzie Śląskiej unijnej dotacji zapadła na ostatnim posiedzeniu Zarządu Województwa Śląskiego. – Dofinansowanie przyznano jedynie czterem inwestycjom, a do konkursu zgłoszonych było aż 29 projektów. Nasze zadanie znalazło się na trzecim miejscu na liście. Zgodnie z wnioskiem przyznane dofinansowanie to kwota ponad 110 mln zł, a całość inwestycji ma wartość 185 mln zł – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.

Dofinansowany właśnie etap budowy trasy N-S to już kolejny i zarazem najdłuższy odcinek tej drogi. Będzie on wiódł od ul. Kokota do zjazdu na autostradę A-4. Jego długość wyniesie 1,7 km, a trasa przebiegać będzie nad ul. Bielszowicką, potokiem Bielszowickim, ul. Piaskową oraz linią kolejową. – W ramach inwestycji powstaną aż trzy wiadukty - jeden nad ul. Bielszowicką, drugi nad przebiegającą linią kolejową oraz trzeci nad ul. Piaskową. Dodatkowo przebudowany zostanie odcinek ul. Bielszowickiej od skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżowania z ul. 1 Maja, gdzie powstanie rondo. Trasa N-S kończyć się będzie w rejonie ul. Mostowej. Tam połączona zostanie z ul. 1 Maja - wylicza Michał Pierończyk. Miasto posiada dokumentację projektową tego odcinka i, jak zapowiadają rudzcy samorządowcy, jeszcze w tym roku ma się rozpocząć procedura przetargowa na wykonawstwo tej inwestycji.

Przypomnijmy, że aktualnie w mieście trwa budowa odcinka trasy N-S o długości ponad 1,4 km od ul. Bukowej do ul. Kokota. - Oprócz samej trasy roboty drogowe obejmują też budowę dwupoziomowego węzła z ul. Kokota, drogi dojazdowej do ogródków działkowych, chodników, ścieżek rowerowych, elementów systemu odwodnienia, a także przebudowę odcinka ul. Kokota oraz wlotu i odcinka ul. Wideckiego – wylicza wiceprezydent Krzysztof Mejer. - Wybudowany zostanie również wiadukt, którym trasa N-S przebiegać będzie nad ulicą Kokota - dodaje. Ten odcinek gotowy ma być do grudnia 2018 r.

Do tej pory w Rudzie Śląskiej zrealizowane zostały już dwa odcinki trasy N-S. Mają one długość ok. 2 km. Pierwszy etap został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Jego budowa dofinansowana została kwotą ponad 36 mln zł w ramach RPO WŚL 2007-2013. Kolejny odcinek do użytkowania przekazany został w sierpniu ubiegłego roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja do ul. Bukowej. Wraz z tą inwestycją dodatkowo wykonane zostało 1,5 km drogowego połączenia ul. Bukowej z ul. ks. Niedzieli.

Drugi odcinek trasy N-S oraz odcinek, który aktualnie jest realizowany, objęte zostały unijnym dofinansowaniem, które wyniosło prawie 85 proc. wartości tych inwestycji. Ogółem jest to kwota rzędu ok. 90 mln zł. Do tego należy dodać obecnie pozyskane 110 mln zł, co daje łączną kwotę 236 mln zł dotacji. – Dzięki temu budowę aktualnie powstającego odcinka, jak i następnego możemy na bieżąco finansować ze środków zewnętrznych. To duży komfort jeśli chodzi o realizację inwestycji w mieście – podkreśla Grażyna Dziedzic.

Miasto zamierza kontynuować budowę trasy N-S również w kierunku północnym, tj. od DTŚ do granicy z Bytomiem. – W tym roku będzie gotowa dokumentacja na pierwszy odcinek do ul. Magazynowej, co pozwoli na przygotowanie przetargu już na budowę. Natomiast niebawem podpiszemy umowę z firmą, która przygotuje projekt na odcinek od ul. Magazynowej do granicy miasta wraz z obwodnicą Goduli – informuje wiceprezydent Pierończyk.

W tegorocznym budżecie Rudy Śląskiej na inwestycje przeznaczono ponad 163 mln zł. To najwięcej w historii miasta. Z tej kwoty prawie 80 mln zł kosztować będą inwestycje drogowe. Najważniejszym zadaniem jest właśnie kontynuacja budowy trasy N-S. W tym roku na ten cel zabezpieczono 48 mln zł. Kolejną dużą inwestycją jest aktualnie trwająca modernizacja ul. Górnośląskiej od ul. Gwareckiej do ul. Pośpiecha, która kosztować będzie ponad 7,5 mln zł, w tym 3 mln zł ze środków ministra budownictwa i infrastruktury w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

Od początku perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 Ruda Śląska z funduszy zewnętrznych pozyskała już ponad 290 mln zł na realizację 31 projektów. Aktualnie na ocenę czeka 18 wniosków na łączną kwotę ponad 30 mln zł.

Logotypy funduszy

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter