Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Najwyższy czas zapłacić

W najbliższą sobotę, czyli 15 marca, upływa termin płatności pierwszej raty podatku od nieruchomości. – Osoby, które nie uregulują opłat terminowo, muszą się przygotować na naliczane odsetki – ostrzega Ewa Guziel, skarbnik miasta.

Podatek od nieruchomości zobowiązany jest uiścić każdy właściciel. Warto jednak przypomnieć, że budynki położone na terenie rodzinnych ogródków działkowych o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 35 m², są zwolnione od podatku od nieruchomości. Wszystkie obiekty przekraczające ten wymiar są opodatkowane i ich właściciel jest zobowiązany do uregulowania podatku. Obowiązek zgłoszenia do opodatkowania zabudowań stojących na danym terenie istnieje niezależnie od ich powierzchni zabudowy.

- Chcę zwrócić szczególną uwagę właścicieli altan i obiektów gospodarczych. W związku ze zmianą normy powierzchni ustalonej dla tego rodzaju zabudowy na działkach rodzinnych ogródków działkowych z 25 m² na 35 m² podatnicy winni zaktualizować dane celem zwolnienia tych obiektów od podatku od nieruchomości – podkreśla Anna Jastrzębska, naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

Podatek od nieruchomości można regulować drogą elektroniczną lub osobiście w Wydziale Budżetu Urzędu Miasta. – Niestety, wiele osób pozostawia obowiązek uregulowania opłaty na ostatni moment, stąd kolejki do urzędowej kasy, mimo że uruchomionych jest 8 stanowisk – mówi Ewa Guziel. Kasy w budynku głównym otwarte są w godzinach pracy urzędu miasta: w poniedziałki, wtorki i środy od 8.00 do 16.00, w czwartki od 8.00 do 18.00, w piątki od 8.00 do 14.00. Co ważne, kasy te pracują bez przerw.

Marzec każdego roku to czas zapłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych, a także opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Ustawowe terminy płatności poszczególnych rat podatków to 15. dzień marca, maja, września i listopada. Opłatę za wieczyste użytkowanie i opłatę za posiadanie psa uiszcza się do 31 marca każdego roku.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter