Header decorative image
Kir Żałobny

Najważniejsza jest najbliższa okolica

Najważniejsza jest najbliższa okolica

Deficyt miejsc parkingowych, potrzeba zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, czystość chodników i przystanków autobusowych, kwestie związane ze szkolnictwem czy też dbałość o stan parków - to tematy, które zostały poruszone podczas dzisiejszego spotkania prezydent miasta Grażyny Dziedzic z mieszkańcami Goduli i Orzegowa.

- Cieszę się, że Państwo tak licznie reprezentujecie swoje dzielnice. Świadczy to o tym, że dobro miasta leży Państwu na sercu – powiedziała prezydent Grażyna Dziedzic. - Chcę zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, by miasto się rozwijało, a inwestycje były realizowane w każdej dzielnicy, choć sytuacja nie jest łatwa. Samorząd obarczony jest wieloma zadaniami, które musi wykonywać, jednak w ślad za zmieniającymi się zapisami ustaw, niestety nie idą środki finansowe – dodała.

Podczas spotkania poruszona została kwestia braku miejsc parkingowych w ciągu ul. Lipa i Lipińskiej, a także padła propozycja dotycząca zmiany kierunku ruchu w obrębie parkingu przy szpitalu miejskim. – Obecne rozwiązanie podyktowane jest wyłącznie dobrem pacjentów oraz jak najszybszym i najmniej kolizyjnym przejazdem karetek pogotowia – wyjaśniła prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Sprawa, która zainteresowała zebranych to pozyskiwanie przez miasto środków zewnętrznych. Wiceprezydent Michał Pierończyk zapewniał, że władze miasta zdobywają dotacje na różne cele, np. na dalszą budowę trasy N-S czy też inwestycje w zakresie oświaty. – Środki pochodzące z Unii Europejskiej to dla nas duża szansa, bez nich moglibyśmy zrealizować jedynie 30% naszych planów inwestycyjnych.  Realizując różne projekty w pierwszej kolejności wybieramy te, na które możemy uzyskać dofinansowanie - uzupełnił wiceprezydent Mejer. 

Jeden z mieszkańców wyraził swoje obawy związane z aktualnym dziś tematem strajku w placówkach oświatowych. – Rzeczywiście, zdecydowana większość szkół podjęła akcję strajkową i nie są w nich realizowane zajęcia dydaktyczne. Jednak chciałam Państwa uspokoić i zapewnić, że zajęcia opiekuńcze odbywają się w każdej placówce szkolnej na terenie miasta – zapewniła wiceprezydent Anna Krzysteczko. 

Mieszkańcy pytali o dalsze plany związane z linią tramwajową numer 9. – Miasto nie jest zainteresowane likwidacją tej linii, jednak sprawą kluczową jest modernizacja torowiska na całej długości, by nie zagrażała bezpieczeństwu pasażerów. Spółka Tramwaje Śląskie ma w planach remont trasy na odcinku od kościoła w Bytomiu – Szombierkach do pętli w Chebziu. Wykonanie zaplanowane jest do końca roku – mówił wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Rozpatrujemy obecnie możliwość przekazania naszych udziałów do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, by to właśnie ona zajęło się całościowo tematem komunikacji – dodał.

Zebrani prosili także o dostosowanie funkcjonowania komunikacji miejskiej do faktycznych potrzeb. Zwracali uwagę m.in. na brak przystanku linii 121 obok dworca w Chebziu. Uzyskali jednak zapewnienie, że nowy przewoźnik, Zarząd Transportu Metropolitalnego, pracuje nad zmianą rozkładów jazdy i dostosowaniem ich do faktycznego ruchu podróżnych. – Zależy nam na tym, by przystanek obok wyremontowanego dworca w Chebziu był obsługiwany przez linie, poruszające się po terenie miasta. Prowadzimy w tym zakresie rozmowy z ZTM, po analizie kosztów podejmiemy ostateczne decyzje w tym temacie – powiedział Andrzej Nowak, doradca ds. transportu zbiorowego.

W trakcie spotkania zwrócono też uwagę, że Burloch Arena od początku swojego funkcjonowania cieszy się dużym zainteresowaniem i jest trafioną inwestycją. Jeden z mieszkańców zaproponował, by powstała tam dodatkowo siłownia napowietrzna. Wiceprezydent Mejer zasugerował, by zgłosić ten projekt w ramach ruszającego wkrótce budżetu obywatelskiego. Padło również pytanie związane z wykonaniem drogi dojazdowej do Burlocha. – Ta inwestycja nie znalazła się w tegorocznym budżecie, ale mamy ją na uwadze i pracujemy nad tym tematem. Mam nadzieję, że  drogę uda się wykonać w 2020 roku – wyjaśniła prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Wyrażono wiele zastrzeżeń, związanych z czystością chodników oraz przystanków autobusowych. Wskazywano na zalegające śmieci i szkło. Pojawił się również temat zniszczonego kiosku przy ul. Goduli, w okolicach Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Mieszkańcy prosili o jego usunięcie, gdyż zagraża on bezpieczeństwu. Padła również prośba o dokładne uprzątniecie złamanych konarów drzew w miejskich parkach.

Spotkanie było także okazją do przedstawienia planów dotyczących dzielnic. Władze miasta poinformowały, że wkrótce rozpoczną  się prace związane z rewitalizacją Placu Niepodległości – w tym roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa, w przyszłym nastąpi jej realizacja. Decyzją mieszkańców, którzy wzięli udział w głosowaniu na inwestycje do tegorocznego budżetu obywatelskiego w Goduli, przy Szkole Podstawowej nr 40 powstanie infrastruktura sportowa, z kolei w Orzegowie, przy ul. Fojkisa, plac zabaw z dwupoziomową piaskownicą, trampolinami oraz innymi atrakcjami. Wykonane zostaną też drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości przy ul. Akacjowej oraz Leszczynowej. Opracowywana jest również dokumentacja projektowa dotycząca budowy trasy N-S w kierunku północnym (do ulicy Goduli) oraz budowy ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Starej oraz Pawła.

Spotkanie prezydent Grażyny Dziedzic z mieszkańcami Goduli i Orzegowa było przedostatnim w wiosennym cyklu zebrań w poszczególnych dzielnicach miasta. Ostatnie - skierowane głównie do mieszkańców Bykowiny - odbędzie się w czwartek, 11 kwietnia, o godz. 17.00 w ROD „Sielanka” przy ul. Plebiscytowej.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter