Kir Żałobny

Najtrudniej zrobić pierwszy krok

Najtrudniej zrobić  pierwszy krok

„Praktyka czyni mistrza” – to nowy projekt przygotowany przez rudzki urząd pracy, skierowany do osób młodych, które zakończyły już swoją edukację. Właśnie rozpoczął się nabór do pierwszej tury projektu, trwający do października.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest od 1.08 br. do 30.06.2015 r. Jest on skierowany do 100 osób  bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej bez doświadczenia zawodowego, z wykształceniem zasadniczym zawodowym, średnim zawodowym i policealnym oraz wyższym. W projekcie mogą wziąć udział osoby będące w wieku od 18 do 24 lat oraz absolwenci wyższych uczelni w wieku od 25 do 27 lat, którzy ukończyli studia w przeciągu ostatnich 12 miesięcy.

 - Dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowany indywidualny plan działania dostosowany do jego predyspozycji zawodowych i umiejętności  – mówi Iwona Woźniak-Bagińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej.  – Ten projekt to świetna okazja dla młodych ludzi, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy. Chcemy pomóc im zrobić ten przysłowiowy pierwszy krok, zdobyć doświadczenie zawodowe, podnieść  kwalifikacje zawodowe, co ułatwi  wejście na rynek pracy – dodaje.

Nowy projekt rudzkiego urzędu pracy ma na celu aktywizację młodych bezrobotnych,  za sprawą pomocy w podjęciu pierwszych działań umożliwiających znalezienie zatrudnienia oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. – Często się zdarza, że młodzi ludzie, szczególnie ci z wyższym wykształceniem, nigdy nie pracowali w czasie studiów i dlatego nie mieli okazji zdobyć doświadczenia zawodowego – stwierdza Iwona Woźniak- Bagińska. - Jednak program „Praktyka czyni mistrza” powstał po to, aby młodzi bezrobotni zdobyli praktykę, na którą najczęściej zwracają uwagę pracodawcy. Udział w projekcie wzmocni ich pozycję na rynku pracy – podkreśla dyrektor urzędu pracy.

Projekt składa się z dwóch części: szkolenia „Spadochron” oraz sześciomiesięcznego stażu. Pierwsza tura rekrutacji, która rozpoczęła się w sierpniu potrwa do października br. i wyłoni 50 uczestników. Uczestnicy projektu rozpoczną staże od listopada br.  Z kolei druga tura rozpocznie się 1 maja 2014 i zakończy się 30 czerwca tego samego roku. Oprócz umożliwienia wejścia na rynek pracy, projekt ten ma także pomóc wybrać właściwy kierunek własnego rozwoju zawodowego oraz zdobyć wiedzę na temat poruszania się po rynku pracy. Zapewni to udział w szkoleniu „Spadochron”, organizowanym w ramach projektu, które wskaże, jak aktywnie poszukiwać pracy, jak również zapozna z wieloma zagadnieniami dotyczącymi  prawa pracy, elastycznych form zatrudnienia, a także nauczy efektownej autoprezentacji,  skutecznej komunikacji i pracy w zespole.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na wsparcie pracowników rudzkiego Urzędu Pracy, którzy udzielają wszelkich niezbędnych informacji na temat projektu.

Oprócz projektu „Praktyka czyni mistrza” Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej realizuje m.in. takie projekty jak „50+ powodów do zatrudnienia”, „Praca bez stopni” oraz „Kierunek przedsiębiorczość”. Na wszystkie projekty realizowane obecnie, rudzki urząd pracy pozyskał ze środków zewnętrznych kwotę ponad 7 mln zł.

W Rudzie Śląskiej w lipcu br. zarejestrowanych jest 4511 bezrobotnych, w tym liczba osób do 25 roku życia wynosi 882. Dla porównania w grudniu 2012 bezrobotnych było 4242 osób , a poniżej 25 roku życia było 908. Stopa bezrobocia w mieście wynosi 9,7% i jest niższa od stopy bezrobocia w województwie, która wynosi 11,2%, a w całym kraju 13,2%.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter