Kir Żałobny

Najaktywniejszy senior w województwie poszukiwany!

Najaktywniejszy senior w województwie poszukiwany!

Trwa trzecia edycja konkursu na najaktywniejszego seniora w województwie śląskim, organizowanego przez Wojewodę Śląskiego. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wyróżnionych ze względu na płeć, w wyniku których laureaci otrzymają tytuły „Aktywnej seniorki” oraz „Aktywnego seniora”.

Kandydaci powinni mieć ukończone 60 lat i wyróżniać się swoim działaniem na rzecz środowiska osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej. Kandydatów zgłaszać mogą osoby fizyczne, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie województwa śląskiego.

Zgłoszeń konkursowych dokonywać należy do 16 września 2019 roku poprzez odpowiedni formularz, stanowiący załącznik do regulaminu konkursowego wraz z podpisanymi formularzami zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz oświadczeniem o ukończeniu 60 lat.

Wszystkie załączniki wraz z regulaminem dostępne są na stronie http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/najaktywniejszy-senior-w-wojewodztwie-poszukiwany-1. Podpisane dokumenty należy przesłać na adres Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na adres ul. Jagiellońska 25, 40 – 032 Katowice z dopiskiem „Konkurs – AKTYWNY SENIOR” lub  przesłać skanem na adres e-mail: ps-sekretariat@katowice.uw.gov.pl.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter