Header decorative image
Kir Żałobny

Nagrodzeni przez IPN!

Nagrodzeni przez IPN!

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej został nagrodzony przez Instytut Pamięci Narodowej za propagowanie najnowszej historii Polski. Od zeszłego roku IPN ma w tej szkole swoją klasę patronacką. Prowadzi z nią pierwszy – pilotażowy – projekt edukacyjny w kraju. Wyróżnienie szkoła odebrała podczas specjalnej gali, którą IPN zorganizował dziś w Rudzie Śląskiej.

Dzisiejsza gala była częścią obchodów 15-lecia utworzenia katowickiego oddziału IPN. Podczas uroczystości nagrody za wybitne zasługi w krzewieniu wiedzy o najnowszej historii Polski otrzymało 15 szkół i 15 nauczycieli z całego regionu. Wśród nich znalazł się rudzki Zespół Szkól Ogólnokształcących. – To dla nas ogromne wyróżnienie i docenienie naszej pracy. Cieszymy się, że możemy współpracować z IPN – powiedział Aleksander Porębski, dyrektor ZSO nr 2 w Rudzie Śląskiej. – Dzięki patronatowi nasza młodzież ma ogromne możliwości poznawania historii, korzystając nie tylko z podręczników, ale również ze źródeł, archiwum i dokumentów Instytutu – dodał.

Za te możliwości dziękował również przedstawicielom IPN wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer. – Bardzo zazdroszczę młodym ludziom, którzy dzisiaj uczą się historii. Zazdroszczę im tego, czym mogą dysponować, jakie mają możliwości. Nie muszą uczyć się uczyć historii z „jedynie słusznych” podręczników, ale mogą sięgać do źródeł i korzystać z zasobów IPN. Za to chcę Państwu bardzo serdecznie podziękować, bo to jest wartość niesamowita – podkreślał wiceprezydent Mejer.

Dyrektor oddziału IPN w Katowicach,  dr Andrzej Sznajder, podziękował z kolei zebranym na sali przedstawicielom szkół i instytucji za współpracę oraz wsparcie w edukacji historycznej. – Nauczyciele, wychowawcy, burmistrzowie, prezydenci -są naszymi strategicznymi sojusznikami. Nie byłoby efektów edukacyjnych Instytutu, gdybyście Państwo nie podjęli tego wyzwania. Dziękujemy, że mamy takich sojuszników, takich partnerów, takich przyjaciół – zwrócił się do zebranych Andrzej Sznajder.

Do podziękowań dołączył się prezes IPN dr Łukasz Kamiński. - Dziękujemy za te 15 lat - za wsparcie misji Instytutu, którą jest budowanie narodowej pamięci po to, aby wiedzieć, kim jesteśmy, budować naszą tożsamość oraz zakorzenić nasz system wartości w przyszłości. Przez te 15 lat przekonaliśmy się, jak wiele osób, środowisk i instytucji nas wspiera. Prosimy o dalsze wsparcie tego dzieła, które zostało powierzone IPN, ale tak naprawdę jest naszym wspólnym zadaniem – mówił  prezes Kamiński.

Uroczystość wręczenia nagród jubileuszowych nauczycielom i placówkom oświatowym, które przez ostatnie 15 lat odznaczyły się we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Katowicach, odbyła się  w Rudzie Śląskiej nieprzypadkowo. – Rudzcy licealiści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 zostali objęci patronatem IPN. Współpraca ta to pierwszy - pilotażowy - projekt w kraju, dlatego zapadła decyzja, aby tego szczególnego dla nas dnia spotkać się w Rudzie Śląskiej – wyjaśnia dr hab. Adam Dziurok, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Katowicach.

Przypomnijmy, że w 2014 roku ZSO nr 2 podpisał porozumienie z Instytutem Pamięci Narodowej w sprawie objęcia patronatem klasy humanistycznej z innowacją wiedzy o regionie. – Patronatem objęliśmy cały tok nauki w liceum – mówi Adam Dziurok. Przez trzy lata kilkudziesięciu uczniów będzie ściśle współpracowało z pionem naukowo - edukacyjnym IPN w Katowicach. – Nasza współpraca to eksperyment edukacyjny, który ma przynieść obopólne korzyści. Dla uczniów to możliwość spojrzenia na historię z zupełnie innej strony. Mogą wejść do archiwum, zobaczyć dziesiątki tysięcy dokumentów, na podstawie których pisze się historię. My natomiast liczymy

na wsparcie młodzieży w naszych przedsięwzięciach, w dotarciu do środowisk uczniowskich
i poznaniu, która forma przekazu jest dla nich najciekawsza
– wyjaśnia naczelnik Dziurok.

Poprzez współpracę i wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania chcemy pokazać, że szkoła w XXI wieku może być ciekawa, a uczniowie uczą się chętnie – mówi Anna Morajko, wychowawca klasy.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach działa od 2000 r. W 2007 roku katowicki oddział uruchomił punkty konsultacyjne w Częstochowie i Bielsku-Białej. Od 20 listopada 2012 r. Oddział ma swoją siedzibę przy ul. Józefowskiej 102, gdzie znajdują się wszystkie cztery piony: edukacyjny (Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej), śledczy (Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu), archiwalny (Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów) oraz lustracyjny (Oddziałowe Biuro Lustracyjne).

Szacuje się, że w lekcjach, warsztatach i projektach edukacyjnych Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Katowicach wzięło udział ponad 3200 nauczycieli i prawie 63 tys. uczniów. Prawie 2500 uczniów uczestniczyło w konkursach, a prawie 2700 w rajdach historycznych organizowanych przez OBEP. Do tej pory w turniejach debat oksfordzkich wzięło udział 6580 uczniów.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter