Header decorative image
Kir Żałobny

Nagrody rozdane! [FILM]

Nagrody rozdane! [FILM]

Zwycięzcy konkursu na nazwę nowego osiedla mieszkaniowego w Rudzie Śląskiej nagrodzeni! „Kolonia Minerwa” - bo taką właśnie nazwę przybierze planowana inwestycja – upamiętni zapomniany przed laty szyb górniczy oraz społeczność lokalną dawniej zamieszkującą te tereny. Z laureatami konkursu spotkała się prezydent Grażyna Dziedzic oraz przedstawiciele inwestora, firmy CPR Inwestor.

Konkurs zorganizowany przez rudzki magistrat dotyczył wyboru nazwy osiedla, które powstanie w dzielnicy Ruda przy ulicy Brańskiego i Porębskiej. Wśród propozycji zasugerowanych przez mieszkańców najczęściej pojawiającą się nazwą była „Minerwa”. Ze względu na ilość osób, które złożyły taką propozycję oraz na jej historyczne uzasadnienie jury uznało, iż to właśnie „Kolonia Minerwa” będzie najodpowiedniejszym mianem dla tego miejsca. W zwycięskiej szóstce znaleźli się Aniela Kołodziejczyk, Adam Bartela, Adam Podgórski, Krzysztof Kęstowicz, Bogdan Nawrot oraz Robert Żur.

- Proponuję nazwę „Minerwa”, bo tam właśnie leżał kiedyś szyb Minerwa i mała kolonia mieszkalna - podkreśla Adam Podgórski, który jako pierwszy zasugerował wybraną nazwę. - Nazwa jest bardzo kusząca, bo nawiązuje wprost do tego co było tradycją tej okolicy, a czego już nie ma. To właśnie z szybu „Minerwa” wydobyto głaz, który leży u stóp Męki Pańskiej na rogu Wolności i Kościelnej – dodaje.

Aniela Kołodziejczyk w Rudzie mieszkała od urodzenia. Jak wspomina, teren, na którym ma powstać osiedle, już dawniej wiązano z nazwą „Minerwa”. – Na cmentarz musieliśmy chodzić na skróty prawie 2 km. Chodziliśmy właśnie tam, gdzie ma powstać to osiedle. Istniało w tym miejscu kilka domów, a na osoby mieszkające tam mówiło się, że mieszkają „na Minerwie” – wspomina. Adam Bartela również zwraca uwagę na tradycyjne pochodzenie nazwy. – Nazwa ta ma ścisłe powiązanie z istniejącym w przeszłości w tym rejonie szybem „Minerwa”, co również znajduje swoje odbicie w lokalnej społeczności, gdyż zwyczajowo starsi okoliczni mieszkańcy rejon ten określają jako „na Minerwie” – tłumaczy.

Organizatorzy konkursu, władze miasta oraz przedstawiciele firmy CPR Inwestor podczas spotkania niejednokrotnie podkreślali, jak istotny w kwestii lokalnego nazewnictwa jest dialog z mieszkańcami – Ostatnimi czasy widzimy, jak istotne dla mieszkańców miasta jest to, by nazwy ulic i rond były związane z naszą rudzką historią – podkreślała prezydent miasta Grażyna Dziedzic, zapowiadając równocześnie, iż tego rodzaju inicjatywy będą realizowane w przyszłości.

Szyb „Minerwa” związany był z działalnością dwóch kopalń – „Oskar” i „Hipolit”, które połączone zostały w roku 1856. Obiekt pracował do roku 1899, zaś w latach XX zaadaptowany został na mieszkania. W tym celu wykorzystywany był do roku 1986. Zapomniany, powoli zamienił się w ruinę. 30 czerwca 1988 roku szyb „Minerwa” został zrównany z ziemią. Co ciekawe, Minerwa w mitologii rzymskiej była boginią mądrości, wojny sprawiedliwej, rękodzieła oraz sztuki. Utożsamiano ją z grecką Ateną.

Firma CPR Inwestor SA z Katowic w rejonie ulic Brańskiego i Porębskiej planuje budowę 10 domów wolnostojących, 44 domów w zabudowie szeregowej oraz kompleks 10 - 12 domów wielorodzinnych w zabudowie kamienicowej z małym rynkiem i fontanną pośrodku. Na osiedlu swój własny kąt będzie mogło znaleźć około 240 rodzin. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji również część rekreacyjną z placem zabaw dla dzieci. W sumie nowy kompleks mieszkaniowy będzie zajmował powierzchnię ponad 46 tys. m2.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter