Header decorative image
Kir Żałobny

Nagrody dla rudzkich sportowców

Nagrody dla rudzkich sportowców

Około 50 tysięcy złotych zamierzają w tym roku przeznaczyć na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe władze Rudy Śląskiej. Radni miasta przyjęli dziś projekt uchwały przygotowanej przez rudzki magistrat określający zasady przyznawania wyróżnień i nagród  za wysokie osiągnięcia sportowe. Nagrody będą otrzymywać zarówno pełno jak i niepełnosprawni sportowcy.

W Rudzie Śląskiej mamy wielu sportowców, którzy każdego tygodnia swoimi zwycięstwami dostarczają nam powody do radości – podkreśla Grażyna Dziedzic. – Cieszę się, że prezydent miasta ma możliwość w formie pieniężnej lub rzeczowej wyróżnić tych najlepszych – mówi.

Zgodnie z ustawą o sporcie z 2010 roku, prezydent miasta ma prawo przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych, co ma dopingować sportowców do jeszcze większego zaangażowania. Od wejścia w życie ustawy nie było w mieście podstaw prawnych do przyznawania nagród, stąd też brak środków na ten cel w budżetach na lata ubiegłe. – Zgodnie z działaniami Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej wspieramy w ramach naszego budżetu rudzkich sportowców – tłumaczy Andrzej Trzciński, naczelnik wydziału. – Cieszę się, że po przyjęciu przez radnych odpowiedniej uchwały sprawa nagród jest uregulowana i przejrzysta dla wszystkich zainteresowanych, a prezydent miasta może nagrodzić naszych wybitnych sportowców. W tym roku przeznaczymy na ten cel 50 tysięcy złotych – mówi.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są zawodnikom za wybitne osiągnięcia sportowe w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerom, których zawodnicy osiągnęli wysoki wynik sportowy, a także działaczom sportowym wyróżniającym się w działalności na rzecz środowisk sportowych. Dyscypliny sportowe, w których prezydent miasta może nagradzać, obejmują zarówno program igrzysk olimpijskich, jak i paraolimpiady. Nagrody są  przyznawane na pisemny wniosek zawodnika, trenera lub klubu sportowego, po zaopiniowaniu go przez Komisję Rady Miasta ds. sportu. Łączna wartość nagród przyznanych w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie miasta.

Niestety uchwała może być obarczona błędem prawnym, gdyż została podjęta na sesji przerwanej  26 czerwca br. z powodu braku kworum. W tym dniu na prawidłowo zwołanej sesji nie pojawili się radni opozycji. Zgodnie z regulaminem Rady Miasta przewodniczący powinien zamknąć sesję i wyznaczyć termin następnej. – Obawiam się, że uchwała może stracić moc, gdyż radni podjęli ją po kilkudniowej przerwie, którą przewodniczący ogłosił niezgodnie z przepisami – ostrzega Grażyna Dziedzic. – Byłoby to z wielką szkodą szczególnie dla młodych, utalentowanych sportowo rudzian, którym taka nagroda nie tylko dodaje zapału, ale jest realną pomocą w realizacji ambitnych celów i marzeń – podkreślała prezydent miasta.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter