Header decorative image
Kir Żałobny

Nagroda za aktywne formy pomocy

Nagroda za aktywne formy pomocy

23 listopada Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło listę podmiotów wyróżnionych tytułem „Dobra Praktyka Aktywnych Form Pomocy - edycja 2011" w obszarze aktywnych form pomocy. W obszarze „Gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego", za działalność w 2011 roku, nagrodą wyróżniono na pierwszym miejscu Gminę Ruda Śląska.

Programy z zakresu aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu są realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od kilku lat. W maju bieżącego roku wniosek konkursowy naszego Miasta „Gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego" został najwyżej oceniony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest realizatorem Programu, otrzymał 120 000 złotych na działania związane z aktywizacją zawodową oraz uregulowaniem sytuacji mieszkaniowej osób bezrobotnych, bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością.

Bliższe informacje: Anna Rucińska - kierownik Działu Klub Integracji Społecznej MOPS 32 344 03 00 wew. 330.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter