Header decorative image
Kir Żałobny

Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” 2024

Logo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

30.10.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 190 mln zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

Terminy naboru wniosków w ramach Programu:

Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody do dnia 16 listopada 2023 r.

Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu w terminie do dnia 1 grudnia 2023 r.;

Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.
Więcej informacji i pliki do pobrania na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter