Kir Żałobny

Nabór wniosków do budżetu obywatelskiego 2025

Nabór wniosków do budżetu obywatelskiego 2025

13 maja rozpoczął się nabór wniosków do rudzkiego budżetu obywatelskiego na 2025 rok. Można je składać do 22 maja w formie papierowej, a do 31 maja za pośrednictwem platformy elektronicznej. Do podziału będzie ponad 5,6 mln zł.

- Zachęcam wszystkich do zgłaszania projektów. Przypominam, że od kilku lat mogą one dotyczyć nie tylko inwestycji, ale także tzw. projektów miękkich. Warto skorzystać z okazji do realizacji swoich pomysłów na miasto – mówi prezydent Michał Pierończyk.

Zasady zgłaszania projektów pozostają bez zmian. Zgłaszający musi dołączyć do wniosku listę poparcia dla projektu podpisaną przez co najmniej 30 mieszkańców Rudy Śląskiej. W przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną nie trzeba dołączać cyfrowego odwzorowania listy, ale jej oryginał należy dostarczyć do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty przesłania formularza drogą elektroniczną.

Następnie złożone wnioski zostaną zweryfikowane pod względem zgodności z uchwałą Rady Miasta w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska. Propozycje zgłaszane do budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć nie tylko zadań inwestycyjnych, ale także tzw. „projektów miękkich”, czyli przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym czy społecznym, np. organizacji koncertów, zawodów sportowych, festynów, itp.

- Wszystkie projekty muszą obejmować działania zgodne z obowiązującym prawem oraz stanowić zadania własne gminy. Zlokalizowane muszą być na terenie, na którym miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. Projekty muszą spełniać również warunek ogólnodostępności, czyli być dostępne dla wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej, przy czym korzystanie z nich nie może być odpłatne – wylicza Liliana Moskała-Zydra, sekretarz miasta, przewodnicząca zespołu ds. budżetu obywatelskiego na 2025 rok.

Z budżetu obywatelskiego wyłączone są inwestycje i remonty w budynkach placówek oświatowych. Pozostałe wymogi, jakie muszą spełniać wnioski, można znaleźć we wspomnianej uchwale Rady Miasta.

Informacje i dokumenty do pobrania, w tym formularz zgłoszenia projektu oraz listę poparcia projektu, można znaleźć na platformie rudzkiego budżetu obywatelskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska. Ponadto zarówno na platformie, jak i w BIP, zamieszczona została instrukcja sprawdzania własności terenu, która pozwoli na szybką weryfikację, czy planowana lokalizacja przedsięwzięcia należy do gminnego zasobu nieruchomości. Rolę punktu informacyjnego i doradczego dla osób zainteresowanych zgłaszaniem projektów pełni Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta.

Pula środków na rudzki budżet obywatelski w 2025 r. wyniesie 5 676 470 zł, z czego 1 676 470 zł przypadnie na zadania duże (koszt realizacji powyżej 400 000 zł), a 4 000 000 zł na zadania małe (koszt realizacji do 400 000 zł).

Wykaz projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania zostanie opublikowany w terminie do 2 sierpnia. Mieszkańcy będą mogli głosować od 9 do 22 września. Lista zwycięskich projektów zostanie opublikowana 4 października.

Wydzielenie z przyszłorocznego budżetu miasta specjalnej puli do dyspozycji mieszkańców to dwunasta tego typu inicjatywa realizowana w Rudzie Śląskiej. W 2014 roku były to 2 mln zł, w 2015 roku - 2,375 mln zł, w 2016 roku – 2,650 mln zł, w 2017 i 2018 roku – 2,815 mln zł, w 2019 roku – 3,720 mln zł, w 2020 roku – 3,994 mln zł, w 2021 roku – 4,122 mln zł, w 2022 roku – 4,222 mln zł, w 2023 r. - 4,673 mln zł, a w 2024 r. – 5,271 mln zł. W pierwszym głosowaniu wzięło udział 3,5 tys. osób., w ostatnim – prawie 10 tys.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter