Header decorative image
Kir Żałobny

Nabór podwójnego rocznika bez większych problemów

Nabór podwójnego rocznika bez większych problemów

Wszyscy absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych, którzy w pierwszej preferencji wybrali rudzkie placówki oświatowe, dostali się do wybranej szkoły. Miasto przygotowało około 3000 miejsc w liceach, technikach i szkołach branżowych. – Chcemy, żeby młodzież kontynuowała naukę w rudzkich placówkach, dlatego przygotowaliśmy odpowiednią liczbę miejsc w naszych szkołach – mówi Anna Krzysteczko, wiceprezydent miasta ds. oświaty. Decyzja o wyborze dalszego kierunku kształcenia dotyczy w Rudzie Śląskiej 1114 gimnazjalistów i 1180 absolwentów szkół podstawowych.  Zdecydowana większość z nich chce kontynuować edukację w Rudzie Śląskiej.

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych odbywa się w systemie elektronicznym. Dzisiaj o 6.00 rano zostały opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia w danej szkole. Do 24 lipca br. rodzice powinni potwierdzić wolę przyjęcia kandydata do wybranej szkoły. Ostateczna lista przyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości 25 lipca br. Wtedy też będzie wiadomo, ile jeszcze wolnych miejsc pozostało w rudzkich  szkołach.

Absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych w Rudzie Śląskiej jako dalszy kierunek kształcenia najchętniej wybierali licea ogólnokształcące i technika. 395 gimnazjalistów i 398 ósmoklasistów wytypowało liceum jako szkołę pierwszego wyboru, a odpowiednio 388 i 435 technikum. Największą popularnością wśród młodzieży cieszy się III Liceum Ogólnokształcące, gdzie zgłosiło się w sumie 282 kandydatów (135 po gimnazjum i 147 po ósmej klasie) i Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6, gdzie chce się uczyć  115 absolwentów gimnazjów i 121 absolwentów szkół podstawowych.  – W III LO utworzyliśmy aż  11 oddziałów, a w ZSP nr 6 planujemy 9.  Dla każdego chętnego znalazło się miejsce w tych szkołach – mówi Anna Krzysteczko, wiceprezydent miasta. Z kolei w rudzkich szkołach branżowych chce się uczyć 118 absolwentów gimnazjum i 152 absolwentów ósmych klas szkół podstawowych.

Tak naprawdę nabór do szkół ponadpodstawowych zakończy się z początkiem września. Wtedy dokładnie będzie wiadomo, ile osób w jakich placówkach rozpocznie naukę. – Musimy mieć na względzie m.in. ewentualne zmiany decyzji kandydatów co do wyboru szkoły oraz wyniki egzaminów poprawkowych w szkołach ponadgimnazjalnych – tłumaczy wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Przypomnijmy, że w marcu br. tradycyjnie już została zorganizowana w mieście Giełda Szkół Ponadpodstawowych i Ponadgimnazjalnych, gdzie młodzież mogła zapoznać się z ofertą edukacyjną rudzkich placówek.

W Rudzie Śląskiej funkcjonuje 5 liceów ogólnokształcących, w tym jedno dla dorosłych, 6 techników oraz 7 szkół branżowych I stopnia. Młodzież ma w Rudzie Śląskiej do wyboru wiele zróżnicowanych kierunków kształcenia. Jeśli chodzi o technikum, są to kierunki: technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik organizacji turystyki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik reklamy, technik logistyk, technik mechatronik, technik eksploatacji portów i terminali, technik realizacji nagrań, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik fotografii i multimediów, technik budownictwa, technik elektronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik programista.

Z kolei szkoły branżowe kształcą w każdym zawodzie jaki wybierze absolwent, m.in. w zawodach magazynier – logistyk, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, krawiec, ślusarz, stolarz, betoniarz-zbrojarz, kucharz, sprzedawca. Kształcenie prowadzone jest w klasach wielozawodowych.

Atutem rudzkich placówek jest też nowoczesne wyposażenie, udział w programach unijnych, praktyki zagraniczne i nowe pracownie do zajęć kształcenia praktycznego.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter