Kir Żałobny

Nabór na rachmistrzów przedłużony

Nabór na rachmistrzów przedłużony

Gminny Komisarz Spisowy w Rudzie Śląskiej informuje, że nabór na rachmistrzów spisowych do wykonywania czynności w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku zostaje przedłużony do 16 lutego br.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu naboru zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska: https://rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=68262&idmp=3690&r=r.

W sprawie naboru można się kontaktować Wydziałem Spraw Obywatelskich, tel. 32 244 90 18, 32 244 90 19.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter