Header decorative image
Kir Żałobny

Nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego drugiej kadencji

Kremowo-brązowy budynek, przed nim plac z ławkami i flagami na masztach.

Prezydent Miasta Ruda Śląska ogłasza nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rudzie Śląskiej drugiej kadencji spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie Miasta Ruda Śląska.

Karty zgłoszenia kandydata na członka do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rudzie Śląskiej w terminie do 31 maja 2024 r. należy:

  • przesłać na adres Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska lub
  • złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709  Ruda Śląska.

Zgodnie z uchwałą nr PR.0007.162.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rudzie Śląskiej, Rada liczy 15 członków, w tym 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie Miasta Ruda Śląska.

Kadencja Rady trwa 3 lata. Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata.

Kartę można pobrać w formie elektronicznej poniżej oraz w wersji papierowej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w godzinach pracy Urzędu Miasta.

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Pietrzyk – główny specjalista, tel. 32 244 90 40, e-mail: um_ngo@ruda-sl.pl.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter