Kir Żałobny

Nabór do projektu "Rudzki nauczyciel - sprawny badacz"

Nabór do projektu "Rudzki nauczyciel - sprawny badacz"

Miasto Ruda Śląska ogłasza dodatkowy nabór dla szkół ponadgimnazjalnych z terenu Rudy Śląskiej do projektu pn. „Rudzki nauczyciel – sprawny badacz”, który realizowany jest w ramach Działania 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie od 01.10.2013 r. do 31.07.2015 r. Działania zaplanowane w projekcie finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Rudzie Śląskiej poprzez stworzenie w 20 szkołach i 2 przedszkolach w okresie do lipca 2015 roku planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. Działania w ramach projektu skierowane są do 20 szkół dla dzieci i młodzieży, w tym: 6 szkół podstawowych, 8 gimnazjów, 2 liceów ogólnokształcących, 2 techników i 2 zasadniczych szkół zawodowych oraz 2 przedszkoli zatrudniających minimum 5 nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i zakwalifikowanych w wyniku rekrutacji do udziału w projekcie. Równocześnie wsparciem w projekcie objętych zostanie 342 nauczycieli i nauczycielek zatrudnionych w placówkach zakwalifikowanych do udziału w projekcie, w tym 22 dyrektorów ww. szkół i przedszkoli.

Placówki zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć w Urzędzie Miasta Ruda Śląska w Biurze Obsługi Mieszkańców deklarację udziału placówki w projekcie zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Dodatkowy nabór szkół do projektu potrwa do 25 października.

Regulamin
Deklaracja udziału w projekcie

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter