Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Nabór do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Nabór do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rudzie Śląskiej I kadencji

Prezydent Miasta Ruda Śląska ogłasza nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rudzie Śląskiej I kadencji spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzących działalność na terenie Miasta Ruda Śląska.

Karty zgłoszenia kandydata na członka do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rudzie Śląskiej należy:

  • przesłać na adres Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, lub
  • złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska w terminie do 11 marca 2021 r.

Zgodnie z uchwałą nr PR.0007.162.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rudzie Śląskiej, Rada liczy 15 członków, w tym 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Ruda Śląska.

Kadencja Rady trwa trzy lata.

Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata.

Kartę można pobrać w formie elektronicznej poniżej oraz w wersji papierowej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w godzinach pracy Urzędu Miasta.

Dodatkowych informacji udziela Jerzy Szczerbiński – Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych, tel. 32 244 90 00 do 10 w.3120, mail: um_ngo@ruda-sl.pl.

Pobierz kartę zgłoszenia kandydata na członka do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter