Header decorative image
Kir Żałobny

Na wypadek intensywnych opadów

W razie intensywnych opadów zostaną zabezpieczone tereny szczególnie narażone na podtopienia m.in. ulice: Piłsudskiego, Radoszowska, Kokota.

 

W dzielnicy Bykowina przy ul. Zgrzebnioka, ZMP oraz przy kościele pw. Św. Barbary zostało przygotowane rząpie do odpompowywania wody. Obecnie na terenie świątyni znajdują się dwie pompy, od zeszłego tygodnia w kościele przygotowane są worki z piaskiem.

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego prowadzi monitoring miejsc szczególnie narażonych na podtopienia tzw. niecek bezodpływowych, powstałych w wyniku eksploatacji górniczej. Miasto zakupiło cztery duże pompy odprowadzające oraz pięć małych, węże tłoczne, ok. 2 tys. worków z piaskiem oraz łopaty, kilofy itp. W centrum miasta w Nowym Bytomiu firma Ratimex 2 utrzymuje dla miasta magazyn przeciwpowodziowy, w którym znajdują się narzędzia: pompy, węże tłoczne, worki z piaskiem i inne narzędzia niezbędne w prowadzeniu działań ratowniczych.  Ponadto Wydział Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej zapewnia pomoc materialną oraz psychologiczną dla poszkodowanych. Ponadto Wydział koordynuje działania zmierzające do docelowego zlikwidowania problemu niecek bezodpływowych.

 

Bliższe informacje:Michał Guzy, zastępca naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, tel. 248 62 81, wew. 305.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter