Header decorative image
Kir Żałobny

Na starcie budowy kolejnego odcinka trasy N-S

Na starcie budowy kolejnego odcinka trasy N-S

Jeszcze w te wakacje ruszą prace przy budowie I etapu ostatniego odcinka trasy N-S w Rudzie Śląskiej, łączącej Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4. Budowany odcinek ma przebiegać od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej. Dziś w urzędzie miasta podpisana została umowa z wykonawcą inwestycji, która ma być gotowa do maja 2023 r. Koszt wszystkich prac ma wynieść 95 mln zł, z czego zdecydowana większość sfinansowana zostanie ze środków unijnych.

- To ważny moment, bo to najważniejsza inwestycja drogowa w naszym mieście. Choć trzeba przyznać, że trochę nerwów nas to kosztowało. Wpierw nierozstrzygnięty przetarg w 2019 r., potem zmiany w podziale zadania na dwa etapy i przede wszystkim zgoda na ten podział, umożliwiająca utrzymanie dofinansowania unijnego – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Najnowsze przedsięwzięcie drogowe miasta obejmuje odcinek od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej wraz z węzłem, przebudowę ul. Bielszowickiej od wspomnianego węzła do ul. 1 Maja, rondo na skrzyżowaniu tych dwóch ulic oraz odcinek ul. 1 Maja od ul. Bielszowickiej do ul. Gabora.

To pierwszy etap, kolejny będzie obejmował już tylko budowę trasy do łącznika z autostradą w ciągu ul. 1 Maja. – Pierwotnie miał być to jeden duży odcinek realizowany w całości. Z uwagi jednak, że kwoty uzyskane w przetargu przekraczały o ponad 100 mln zł koszty wynikające z projektu i kosztorysu inwestorskiego, zdecydowaliśmy się na podział zadania. Jak widać była to dobra decyzja – tłumaczy wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Prace przy budowie objętego podpisaną dziś umową odcinka powinny rozpocząć się jeszcze w te wakacje. - W pierwszej kolejności prace związane będą z przebudową i budową infrastruktury podziemnej. W pierwszej fazie robót nie przewidujemy utrudnień dla kierowców, te najwcześniej pojawią się dopiero jesienią - zapowiada Mariusz Pol, naczelnik Wydziału Dróg i Mostów.

Sama inwestycja obejmuje budowę odcinka trasy N-S o długości prawie 1 km wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. - Węzeł łączący trasę z ul. Bielszowicką będzie dwupoziomowy, a rondo na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i ul. Bielszowickiej będzie miało formę turbinową. Przebudowane zostaną wloty dróg poprzecznych do ul. 1 Maja, powstaną drogi dojazdowe do obsługi infrastruktury, chodniki, ścieżki rowerowe oraz elementy systemu odwodnienia – mówi Mariusz Pol. Przewidziano również przebudowę obiektów inżynierskich – wiaduktów, mostów, przejść podziemnych, przepustów.

Na budowę całego brakującego odcinka do autostrady miasto pozyskało pieniądze ze środków Unii Europejskiej. – Wobec zmienionego zakresu projektu wymagana była weryfikacja wcześniej złożonego wniosku o dofinansowanie. Przebiegła ona pozytywnie i otrzymaliśmy zgodę na podział odcinków – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk. – Dofinansowanie do pierwszego z nich ma wynieść 85% kosztów kwalifikowanych – dodaje.

Ostateczną cenę w postępowaniu na wykonawstwo udało się uzyskać dzięki aukcji elektronicznej. Co ciekawe, kwota po aukcji była o ok. 15 mln zł niższa od pierwotnie złożonej oferty. Aukcja elektroniczna to dodatkowy etap postępowania, przewidziany przez Prawo zamówień publicznych. - Takie rozwiązanie zostało zastosowane przez nas po raz pierwszy. W aukcji mogli wziąć udział wykonawcy, których oferty nie zostały odrzucone podczas analizy formalnej – mówi wiceprezydent Mejer. Postępowanie zostało przeprowadzone na specjalnej platformie, umożliwiającej oferentom reagowanie w czasie rzeczywistym na aktualną ocenę ofert.

Do tej pory w Rudzie Śląskiej zrealizowane zostały już trzy odcinki trasy N-S. Mają one długość ok. 3,4 km. Pierwszy został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Jego budowa kosztowała ponad 48 mln zł.

Kolejny odcinek do użytkowania przekazany został w sierpniu 2016 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja do ul. Bukowej. Wraz z tą inwestycją dodatkowo wykonane zostało 1,5 km drogowego połączenia ul. Bukowej z ul. ks. Niedzieli. Ta inwestycja kosztowała ponad 60 mln zł. Trzeci etap trasy N-S do użytku oddany został jesienią 2018 r. Odcinek o długości 1,4 km przebiega od ul. Bukowej do ul. Kokota. Jego realizacja kosztowała blisko 54 mln zł.

Na budowę wszystkich odcinków miasto pozyskało unijne dofinansowanie. Pierwszy etap został dofinansowany kwotą ponad 36 mln zł, drugi i trzeci fragment kwotą około 82 mln zł.

Władze Rudy Śląskiej nie chcą poprzestać na pierwotnie zakładanym kształcie trasy N-S, lecz kontynuować jej budowę w kierunku północnym, tj. od DTŚ do granicy z Bytomiem. Aktualnie kończą się prace nad przygotowywaniem dokumentacji projektowej tego przedsięwzięcia. Jego realizacja uzależniona będzie jednak od środków, jakie miasto będzie mogło wygospodarować na inwestycje.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter