Kir Żałobny

Na naukę nigdy nie za późno

Na naukę nigdy nie za późno

Rudzkie Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia  Zawodowego ogłasza zapisy na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe. To okazja dla wszystkich 18+, którzy chcą zdobyć lub  zmienić zawód. 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest nową formą kształcenia, która zastąpiła zlikwidowane technika uzupełniające i umożliwia osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowej lub przekwalifikowanie się. - Kursy zawodowe są obecnie jedyną możliwością uzyskania przez osoby dorosłe wykształcenia zawodowego na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub technikum – mówi Jan Górny, wicedyrektor CKP i DZ. - Zapraszamy zarówno osoby pracujące jak i niepracujące- zachęca Jan Górny.
Zapisując się na bezpłatny kurs będzie można zdobyć  kwalifikacje takie jak: „Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń” w  zawodzie technik mechanik, „Sporządzanie potraw i napojów” w zawodzie kucharz lub  technik żywienia i usług gastronomicznych, „Użytkowanie obrabiarek skrawających” w zawodzie operator obrabiarek skrawających  lub technik mechanik oraz  „Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych” w  zawodzie elektryk. 

Zajęcia ruszają  7 marca i będą odbywały się w systemie zaocznym. Nauka trwa od sześciu do dziesięciu miesięcy w zależności od zawodu. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

Ponadto trwają zapisy na kursy kwalifikacyjne m.in. w ramach zawodów: ślusarz, murarz-tynkarz, technik budownictwa, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer i sprzedawca.

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie CKPiDZ w dzielnicy Nowy Bytom przy ul. Hallera 6 lub w pozostałych czterech filiach w mieście. 
Bliższe informacje  www.ckprsl.pl, tel. 322487380

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter