Header decorative image
Kir Żałobny

Na koniec Ruda

Na koniec Ruda

Ponad 400 osób wzięło udział w jesiennej, trzynastej już turze spotkań władz Rudy Śląskiej z mieszkańcami. W jej trakcie rudzianie zadali blisko 300 pytań. Ostatnie z nich padły  dziś w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Janasa, gdzie odbyło się spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Ruda. Dotyczyło ono m.in. wycinki drzew, przebudowy ulic oraz segregacji odpadów.

Podczas dzisiejszego spotkania tradycyjnie już wywołany został temat modernizacji ul. Janasa. Mieszkańcy pytali, na jakim etapie jest planowana inwestycja. – Na podstawie  konsultacji społecznych, które trwały od końca czerwca do początku sierpnia tego roku, wybrany został jeden z proponowanych przez nas wariantów modernizacji. Dokumentacja projektowa ma powstać do marca 2018 r. i na jej podstawie dopiero będziemy mogli wyłonić wykonawcę robót – wyjaśniał wiceprezydent Michał Pierończyk. – Wieloletnia prognoza finansowa zakłada realizację inwestycji w latach 2019-2020. Aktualnie rozpoznajemy temat podłączenia domów przy ul. Janasa do sieci gazowej. Musicie być państwo przygotowani na to, że w tej sprawie za jakiś czas przeprowadzone zostaną z wami ankiety – zdradził.

W sali Młodzieżowego Domu Kultury pojawili się też przedstawiciele grupy zaniepokojonej ewentualną wycinką drzew przy ul. Mickiewicza. Zebranych uspokajał wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Już kilkakrotnie zaznaczałem państwu, że czekamy na opinię dendrologa. Jeżeli okaże się, że te drzewa są w złym stanie i zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców, to będziemy musieli coś z tym zrobić. Jeżeli jednak nie, to tych platanów nie ruszymy – tłumaczył.

Spotkanie w dużej części poświęcone było segregacji odpadów, tzw. opłacie śmieciowej oraz możliwościach kontroli odbioru śmieciu przez spółkę Tonsmeier. Mieszkańcy zainteresowani byli także tym, jakie działania edukacyjne miasto prowadzi w zakresie segregacji. – Aktualnie w szkołach i przedszkolach prowadzona jest kampania informacyjna. Urzędnicy spotykają się z dziećmi, uczą je właściwej segregacji. Wydaliśmy też kolorowe broszury i plany lekcji – wyjaśniał wiceprezydent Mejer. - O ile dzieci szybko uczą się pewnych nawyków, o tyle osoby dorosłe ciężko jest do czegoś przekonać. Widzimy, że z powodu wzrostu ilości środków masowego przekazu, ten przekaz często po prostu się rozmywa. Dlatego realizując ideę Smart City, będziemy dążyć do powstania aplikacji na smartfony, która w jasny sposób informowała będzie mieszkańców o sprawach dla nich najistotniejszych, np. z zakresu ochrony środowiska – dodał.

Jeden z mieszkańców dopytywał o przejęcie boiska „Slavii” od stowarzyszenia i jego modernizacji. W odpowiedzi władze zapewniły, że trwają w tej sprawie rozmowy i teren ten najprawdopodobniej w przyszłym roku zostanie przekazany miastu. – Modernizacja tego boiska będzie realizowana tuż po modernizacji hali MOSiR w Halembie – zapewniono mieszkańców.

Na forum dzisiejszego spotkania pojawił się też temat tzw. parku Gorgol przy ul. Wolności. „Oświetlenie i ławki są, jednak alejki w tym miejscu są bardzo krzywe. Plac zabaw też pozostawia wiele do życzenia” – żaliła się jedna z mieszkanek Rudy. – Zachęcam państwa do złożenia wniosku na rewitalizację tego miejsca do budżetu obywatelskiego na przyszły rok. Określicie państwo, czego potrzebujecie – mówił Mejer.

Jedno z ostatnich pytań dotyczyło trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej w Rudzie do granicy z Bytomiem. „Którędy poprowadzony zostanie ten odcinek” – pytano. Wyjaśnień udzieliła Barbara Mikołajek - Wałach, naczelnik Wydziału Dróg i Mostów. – Nic jeszcze nie jest przesądzone. Jest pięć możliwych korytarzy. Projektant na podstawie analizy wielu czynników przygotował dla nas trzy warianty, które poddane zostaną dopiero pod konsultacje - tłumaczyła.

Spotkaniu tradycyjnie towarzyszył przegląd inwestycji, jakie udało się przeprowadzić tego roku w dzielnicy Ruda. Należy do nich budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki przy SP nr 41 (budżet obywatelski), wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku SP nr 41, zagospodarowanie brzegu Stawu Kokotek (budżet obywatelski), remont nawierzchni ul. Sprusa, remont chodnika przy ul. Narcyzów 5, budowa chodnika przy ul. Wawelskiej na wysokości budynków Wolności 92-94, budowa mostu w ciągu ul. Piastowskiej w rejonie ul. Sobieskiego, budowa chodnika wraz z oświetleniem w ciągu ul. Brańskiego oraz remont nawierzchni ul. Chryzantem. Aktualnie trwa adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłym Komisariacie Policji na potrzeby Muzeum Miejskiego oraz rozbudowa istniejących parkingów na os. Gierałtowskiego (ul. Gierałtowskiego 30, Zwycięstwa i Żeromskiego 16).

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter